Snímek obrazovky VIP Stakes
Obchod RSS

VIP Stakes

ÚVOD: KLÍČOVÉ DEFINICE A CO VYKONÁ VAŠE PODMÍNKY POUŽITÍ
V těchto podmínkách se používají následující definice:
„Bonusové podmínky“ znamenají veškeré podmínky a / nebo pravidla týkající se propagačních akcí, bonusů a speciálních nabídek, které se mohou čas od času vztahovat na kteroukoli část Služeb.

„Vaše kontaktní údaje“ jsou definovány v odstavci 4

„Smluvní podmínky pro stahování“ znamenají jakékoli další podmínky používání, které jste povinni potvrdit svůj souhlas s instalací a / nebo instalací jakéhokoli softwaru, který si můžete stáhnout, abyste mohli používat webové stránky, včetně Licenční smlouvu s koncovým uživatelem Playtech, která se nachází v příloze těchto Všeobecných podmínek

„Všeobecné podmínky“ znamenají podmínky stanovené v tomto dokumentu

„Skupinou“ se ve vztahu k kterékoli straně rozumí společnost, která je z času na čas dceřinou společností nebo konečnou holdingovou společností této strany nebo jinou přímou nebo nepřímou dceřinou společností jakékoli takové holdingové společnosti.

„Zásady ochrany osobních údajů“ znamenají zásady ochrany osobních údajů VIP Stakes, které jsou přístupné prostřednictvím odkazu Zásady ochrany osobních údajů

„Pravidla“ znamenají Pravidla sázek a Pravidla hry specificky platná pro příslušný typ sázek a / nebo her, jak je podrobněji popsáno v odstavci 1.3.1 a 1.3.2

„Služby“ znamenají, pokud je to vhodné, služby nabízené prozatím VIP sázkami prostřednictvím Webové stránky a / nebo prostřednictvím jakékoliv mobilní nebo tabletové aplikace.

„Smluvní podmínky“ znamenají (a) Všeobecné podmínky, (b) Zásady ochrany osobních údajů a (c) v případě potřeby podle odstavce 1.3, příslušná pravidla, Bonusové podmínky a další podmínky vztahující se na Služby, které Vy a Vy užíváte ( d) jakékoli podmínky ke stažení

„Webová stránka“ znamená webovou stránku https://vipstakes.com nebo jakoukoliv stránku nebo její část

„VIP Stakes“ znamená HighWeb Ventures NV

Používáním a / nebo návštěvou jakékoli části Webové stránky nebo otevřením účtu s VIP sázkami prostřednictvím Webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni Podmínkami užívání a dle toho: (a) souhlasíte s použitím elektronických komunikací v pořádku uzavírat smlouvy; a (b) vzdát se jakýchkoli platných práv nebo požadavků, které vyžadují podpis rukou, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy. Smluvní podmínky neovlivňují vaše zákonná práva.
Kromě toho, pokud hrajete jakoukoli hru nebo umístíte sázku pomocí Služeb, nebo jinak využíváte Služby, souhlasíte s tím, že budete vázáni:
Pravidla pro všechny sportovní sázky na sportovní sázku VIP Stakes, jak je uvedeno na kartě Obecné („Pravidla sázek“); a
Pravidla jakékoli hry, kterou hrajete („Pravidla hry“), jak je uvedena na příslušné kartě Obecné nápovědy, v libovolné části Nápověda a na kartě Pravidla, včetně (bez omezení):
pro hry na kartě „Kasino“: Pravidla kasina pro příslušnou hru;
pro hry na kartě Hry: pravidla hry pro příslušnou hru;
pro hry na kartě 'Vegas': pravidla Vegas pro příslušnou hru;
pro Live Casino hry na kartách 'Casino' a 'Vegas': Pravidla Vegas a Pravidla kasina pro příslušnou hru;
pokud jde o všechny nové hry, pravidla použitelná na tuto hru;
jakékoli Bonusové podmínky;
jakékoli podmínky ke stažení; a
jakékoli další podmínky vztahující se ke Službám a / nebo které jste povinni potvrdit Váš souhlas jako součást Služeb.
Původní znění Podmínek užívání je v angličtině a jejich interpretace bude vycházet z původního anglického textu. Pokud jsou Podmínky používání nebo jakékoli dokumenty nebo oznámení, která se k nim vztahují, přeložena do jakéhokoli jiného jazyka, je rozhodující původní anglická verze.
V případě, že dojde ke specifickému konfliktu nebo nesouladu mezi některou z jednotlivých částí Podmínek užívání, které tvoří vaši smlouvu s VIP sázkami, je pořadí priorit následující:
Bonusové podmínky;
Pravidla sázek;
Pravidla hry;
Dodatečné podmínky;
Všeobecné podmínky;
zásady ochrany soukromí; a
Podmínky stahování.
Před přijetím si pozorně přečtěte Podmínky používání. Jakmile přijmete Smluvní podmínky, vytiskněte si Podmínky používání a uložte je spolu se všemi potvrzovacími e-maily, dodatečnými podmínkami, daty o transakcích, pravidly hry, pravidly spravedlivého obchodu a platebními metodami, které jsou relevantní pro Vaše užívání Webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že Podmínky používání se mohou změnit, jak je uvedeno v odstavci 3 níže.
Pokud nesouhlasíte s tím, že přijmete a budete vázáni podmínkami používání, neotevírejte účet a / nebo nadále používejte svůj účet. Vaše pokračující užívání kterékoli ze Služeb bude považováno za souhlas s Podmínkami používání, které jsme Vám z času na čas oznámili.
Smluvní podmínky, kterými se řídí Vaše smlouva se společností VIP Stakes, vstoupí v platnost Podmínky použití a vstoupí v platnost dne 1st January 2014. Pro vyloučení pochybností se každá část Webové stránky řídí Smluvními podmínkami a vždy byste měli zajistit, aby Vaše užívání Služeb bylo v souladu s Podmínkami užívání.
OBECNÉ PODMÍNKY

SMLUVNÍ STRANY. \ T
Podmínky užívání budou sjednány mezi Vámi a společností HighWeb Ventures NV, (reg. Nr. 125776), jejíž herní činnost je regulována podlicencí nr. 8048 / JAZ 2013-023 vydaný herní komisí Curacao a Highweb Services Limited, která má na starosti zpracování online plateb.
Webové stránky, kurzy a ceny v nich obsažené a Podmínky používání jsou přeloženy do několika jazyků, a proto mají být používány občany příslušných zemí a dalších zemí, které těmito jazyky hovoří.
Odkazy v podmínkách užívání na „nás“, „naše“ nebo „my“ jsou odkazy na:
VIP sázky; nebo
v případě smluvních podmínek týkajících se peněžních prostředků držených na vašem účtu z času na čas, na kteroukoli společnost HighWeb Ventures NV, která drží takové peníze jako správce a bude (pokud je to vhodné) považována za zahrnující naše zástupce, partnery a dodavatele.

ZMĚNY PODMÍNEK POUŽITÍ
Možná budeme muset z času na čas změnit Podmínky používání, a to z několika důvodů, včetně (bez omezení) z komerčních důvodů, v souladu s právními předpisy, s pokyny, pokyny nebo doporučeními regulačního orgánu, nebo zákaznických služeb. Nejaktuálnější Podmínky užívání mohou být zpřístupněny z odkazu Podmínky v zápatí webové stránky a datum, kdy vstoupí v platnost, je uvedeno v odstavci 1.8 těchto Všeobecných podmínek.
V případě, že chceme provést podstatné změny v Podmínkách používání, poskytneme vám takové změny, které jsou přiměřeně proveditelné prostřednictvím jedné z metod uvedených v odstavci 3.3. V případě drobných nebo nepodstatných změn vám nemůžeme poskytnout žádné oznámení o těchto změnách, a proto se doporučuje, abyste si pravidelně prohlíželi podmínky používání prostřednictvím odkazu na podmínky.
Pokud provedeme změny v Podmínkách používání, o kterých bychom Vás chtěli informovat, učiníme tak takovou metodou oznámení, kterou můžeme podle našeho uvážení považovat za vhodnou, která může zahrnovat:
e-mail (na e-mailovou adresu, kterou jste nám dříve poskytli);
zprávu do složky Doručená pošta na webových stránkách; nebo
na webové stránce
a my vás můžeme na základě vlastního uvážení pozvat k přijetí nových Smluvních podmínek kliknutím na „ano“ nebo „Souhlasím“, zaškrtnutím „zaškrtávacího políčka“ nebo jiným podobným způsobem potvrzení Vámi. Pokud nám poskytnete jakékoli takové potvrzení nebo budete pokračovat v používání Webové stránky nebo po oznámení podle tohoto odstavce 3, budete od této doby považováni za přijaté a vázané novými Smluvními podmínkami, včetně (pro vyhnout se pochybnostem) jakékoli dodatky, odstranění, náhrady nebo jiné změny identit VIP sázek, ať už jste si přečetli revidované Smluvní podmínky. Pokud je pro Vás jakákoliv změna nepřijatelná, můžete buď přestat používat Služby a / nebo uzavřít svůj účet v souladu s odstavcem 12 těchto Všeobecných podmínek.

OTEVŘENÍ ÚČTU
Aby bylo možné uzavřít sázku nebo hrát hru prostřednictvím Služeb, budete muset otevřít účet s VIP sázkami („Váš účet“ nebo „Účet“).
Chcete-li otevřít svůj účet pro použití se službami, můžete:
kontaktujte Zákaznický servis;
klikněte na odkaz Připojit se na webové stránky a postupujte podle pokynů na obrazovce;
otevřený takovou jinou metodou otevírání účtu, která bude čas od času nabízena VIP sázkami.
Váš účet bude buď provozován společností VIP Stakes, nebo jinou společností v její skupině za sebe a za sebe a / nebo příslušnou společnost HighWeb Ventures NV, se kterou jste uzavřel smlouvu.
Když si otevřete svůj účet Budete požádáni o poskytnutí osobních údajů, včetně vašeho jména a data narození a příslušných kontaktních údajů, včetně adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy („Vaše kontaktní údaje“). Vaše kontaktní údaje můžete z času na čas aktualizovat kontaktováním služby Customer Servicesor prostřednictvím stránky Správa mého účtu na Webové stránce nebo jinou metodou, která bude čas od času nabízena VIP Stakes.
Pokud si nepřejete, aby Vaše kontaktní údaje byly používány námi a našimi obchodními partnery, abychom Vás mohli kontaktovat, abychom Vás informovali o marketingových informacích týkajících se ostatních našich výrobků, výrobků nebo služeb či informací našich obchodních partnerů, uveďte, že se jedná o tento případ. zaškrtnutím příslušného políčka podle pokynů, když otevřete účet na Webové stránce nebo informujete Zákaznické služby
Při otevírání účtu zaručujete, že:
Berete na vědomí a přijímáte riziko, že při využívání Služeb můžete, stejně jako při získávání peněz, ztratit peníze;
Jste (a) starší než 18 let a (b) vyšší než věk, ve kterém jsou hazardní hry nebo hazardní hry legální podle práva nebo jurisdikce, která se na vás vztahuje („relevantní věk“);
hazardní hry nejsou na území, kde bydlíte, nezákonné;
Jste legálně schopni uzavírat smlouvy;
Nebyli jste vyloučeni z hazardních her; a
Účet, který jste již uzavřeli, na našich webových stránkách provozovaných naší Skupinou nebo na vaši žádost v souladu s odstavcem 33 (Zodpovědné hraní / hazardní hry) jste ještě neuzavřeli.
Váš účet musí být zaregistrován ve vašem vlastním, správném, jménu a osobních údajích a bude vydán pouze jednou pro Vás a nebude duplikován prostřednictvím žádné jiné osoby, rodiny, domácnosti, adresy (poštovní nebo IP), e-mailové adresy nebo jakéhokoli prostředí, kde počítače jsou sdíleny (např. školy, pracoviště, veřejné knihovny atd.), počítač (nebo jiné přístupové zařízení) a / nebo účet ve vztahu ke Službám. Jakékoli jiné účty, které s námi otevřete nebo které ve vztahu ke Službám vlastníte, jsou „Duplicitní účty“. Můžeme zavřít jakýkoliv Duplicitní účet (ale není to povinen tak učinit). Pokud zavřeme duplicitní účet:
všechny bonusy, sázky zdarma a výhry získané z těchto bonusů a volných sázek získaných pomocí tohoto účtu Duplicitní účet budou prohlášeny za neplatné a propadnou vám;
Můžeme, dle našeho vlastního uvážení, zrušit všechny výhry a vrátit všechny vklady (méně částek v souvislosti s neplatnými výhrami), které byly učiněny v souvislosti s tímto Duplicitním účtem, a v rozsahu, v jakém jsme je nezískali z příslušného Duplikovaného účtu, veškeré částky, které mají být Vrácení nám v souvislosti s Duplicitním účtem nám může být vráceno přímo z jakéhokoli jiného z vašich účtů (včetně jakýchkoli jiných duplicitních účtů); nebo
Můžeme, na základě našeho vlastního uvážení, umožnit, aby použití Duplikovaného účtu bylo považováno za platné. V takovém případě si ponecháme veškeré ztráty a podíly umístěné na Vás nebo pro Vás prostřednictvím Duplikovaného účtu.

OVĚŘENÍ VAŠE IDENTITY; POŽADAVKY NA FINANCOVÁNÍ MĚN
Zaručujete, že:
jméno a adresu, kterou uvedete při otevírání svého účtu, jsou správné; a
Jste oprávněným vlastníkem peněz, které jste kdykoli vložili na svůj účet.
Tím, že souhlasíte s podmínkami užívání, oprávňujete nás k provádění takových kontrolních kontrol z času na čas, protože můžeme požadovat, aby nás tyto třetí strany (včetně regulačních orgánů, ale nikoli pouze, regulačních orgánů) požadovaly, nebo mohou být požadovány třetími stranami (dále jen „regulační orgány“). Kontroly “). Souhlasíte s tím, že budete občas na naší žádost požádáni o poskytnutí dalších podrobností týkajících se jakýchkoli takových informací, které jste nám poskytli, a to i ve vztahu k jakýmkoli vkladům, které jste provedli na svůj účet.
I když čas od času provádíme jakékoli kontroly, můžeme vás omezit od výběru finančních prostředků z Vašeho účtu a / nebo zamezit přístupu ke všem nebo určitým částem webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme z času na čas provést kontroly z regulačních, bezpečnostních nebo jiných obchodních důvodů. Pokud vám taková omezení způsobí problém, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.
Za určitých okolností Vás budeme muset kontaktovat a požádat Vás, abyste nám poskytli další informace přímo za účelem provedení Kontrol. Za tímto účelem budeme oprávněni, na základě svého vlastního uvážení, požadovat, aby jste nám poskytli notářsky ověřené ID nebo jakýkoli ekvivalentně ověřený průkaz totožnosti podle platných právních předpisů vaší jurisdikce nebo jinak, doklad o adrese, účty, bankovní údaje, bankovní výpisy a bankovní reference. Do té doby, než budou tyto informace poskytnuty k naší spokojenosti, můžeme zabránit jakékoli činnosti, kterou budete provádět ve vztahu k Účtu, nebo můžeme, pokud se domníváme, že Vám úmyslně nesprávné informace byly poskytnuty, ponechat jakoukoli částku uloženou na Účtu následovně uzavření účtu u nás.
Pro osoby v příslušném věku může být trestným činem využít webové stránky. Pokud nedokážeme potvrdit, že jste příslušným věkem, můžeme Váš účet pozastavit, dokud nebudeme schopni potvrdit, že jste příslušným věkem. Pokud jste následně prokázali, že jste v době, kdy jste s námi provedli jakékoli hazardní hry nebo transakce s hazardními hrami, pod příslušným věkem:
Váš účet bude uzavřen;
všechny transakce uskutečněné v době, kdy jste byli nezletilí, budou neplatné a veškeré související prostředky, které uložíte, budou vráceny platební metodou použitou pro uložení těchto prostředků, kdykoli to bude možné;
veškeré vklady, které jste obdrželi v době, kdy jste byli pod příslušným věkem, vám budou vráceny; a
jakékoli výhry, které jste nashromáždili v době, kdy jste byli v příslušném věku, vám budou propadnuty (a mohou být odečteny od částky jakéhokoli vkladu vráceného podle odstavce 5.5.3 a vrátíte se k nám na vyžádání jakékoli takové prostředky, které byly z vašeho účtu.

INFORMACE PRO UŽIVATELE, HESLO, PIN a ZÁKAZNÍKA
Po otevření vašeho účtu musíte učinit všechny přiměřené kroky, abyste se vyhnuli odhalení (ať už úmyslně nebo náhodně) vašeho uživatelského jména, hesla a / nebo čísla účtu komukoli jinému, včetně zajištění toho, aby byl do vašeho počítače stažen aktuální bezpečnostní software.
Veškeré transakce provedené tam, kde bylo Vaše uživatelské jméno a heslo a / nebo číslo účtu zadáno správně, budou považovány za platné, bez ohledu na to, zda jste byli autorizováni Vámi, a neodpovídáme za jakékoli nároky v případě, že sdělíte své uživatelské jméno, heslo nebo číslo účtu komukoli jinému (ať už úmyslně nebo náhodně).
Pokud jste ztratili nebo zapomněli podrobnosti o svém účtu, nebo máte důvod domnívat se, že takové údaje jsou známé neoprávněné třetí osobě, kontaktujte nás neprodleně za účelem náhrady prostřednictvím služeb zákazníkům, jejichž podrobnosti naleznete v části Nápověda na webových stránkách .

VKLADY A ODSTOUPENÍ Z VAŠEHO ÚČTU
Pokud se chcete podílet na poskytování služeb, musíte na svůj účet vložit peníze z účtu nebo zdroje, jehož jste držitelem účtu. Tyto peníze mohou (v souladu s odstavcem 5) pak použít k umístění sázek nebo hraní her. Další podrobnosti o tom, jak vkládat, vybírat a převádět finanční prostředky, naleznete na stránce Vklad v části Nápověda na webových stránkách. Používáte-li platební metodu, pro kterou nejste držitelem účtu, vyhrazujeme si právo považovat jakýkoliv vklad na Účet za neplatný (a všechny výhry plynoucí z takového vkladu jako neplatné) až do uspokojivého dokončení všech příslušných Kontrol. .
Všechny vklady v reálných penězích musí být vsazeny 1 časem před provedením výběru. Např. Pokud vložíte € 20, musíte provést sázky v hodnotě € 20 před tím, než budete moci požádat o výběr. VIP Stakes si vyhrazuje právo účtovat poplatek 10% v případě, že hráč požádá o výběr bez obratu členského účtu, který je roven nebo vyšší než částka vložených prostředků.
Po vyžádání výběru budou ze svého účtu odstraněny všechny aktivní bonusy a výhry získané z bonusových fondů nebo propagačních akcí
Dále souhlasíte s tím, že nebudete provádět žádné zpětné vklady, stornování nebo jinak rušit jakékoli vklady na Váš účet, ani v takovém případě vrátíte a nehradíte nám za tyto neuhrazené vklady, včetně nákladů, které nám vzniknou v procesu výběru vašeho vkladu. Pro vyloučení pochybností Váš Účet nebude používán jako bankovní účet, a pokud bychom se dozvěděli o vkladech a výběrech z Vašeho Účtu bez přiměřených sázkových nebo herních aktivit, vyhrazujeme si právo odečíst administrativní poplatek (ať už nebo ne). ne zavřeme nebo pozastavíme účet).
Váš účet není bankovním účtem, a proto není pojištěn, garantován, sponzorován ani jinak chráněn žádným vkladovým nebo bankovním pojistným systémem nebo jiným obdobným pojistným systémem. Jakékoli peníze vložené u nás na Váš účet nepřitahují žádný zájem. Vklady uložené u nás jsou vedeny pod běžným bankovním účtem a / nebo escrow účtem ve jménu VIP Stakes nebo jiné společnosti HighWeb Ventures NV, která drží peněžní prostředky na účtu důvěry pro Vás a další oprávněné osoby. V takovém případě byste v případě naší platební neschopnosti měli právo požadovat na takovém účtu jakékoli finanční prostředky, které vám budou na důvěře poskytovány, ale v žádném zákonném systému ochrany vkladů byste neměli žádnou ochranu.
Můžeme kdykoliv započítat jakýkoli kladný zůstatek na vašem účtu vůči jakékoli částce, kterou dlužíte (včetně podvojného účtu) jakékoli jiné společnosti v rámci společnosti HighWeb Ventures NV (bez ohledu na to, zda došlo k porušení Smluvních podmínek) , včetně (bez omezení), kdy znovu vypořádáme všechny sázky nebo sázky podle odstavce 4.7 (Duplicate Accounts), odstavce 12 (Collusion, Cheating, Fraud a Criminal Activity) nebo odstavce 19 (Chyby nebo opomenutí).
V rozsahu požadovaném místním zákonem nebo daňovými nebo jinými úřady jste odpovědný za vykazování svých výher a ztrát vyplývajících ze Služeb.
Limit vkladů můžete nastavit na Váš účet v kterémkoli jednom dni. Tento limit nelze zvýšit, aniž byste nám dali dvacet čtyři hodin předem oznámení o svém přání zvýšit limit Vašeho vkladu a pouze po uplynutí čtyřiadvaceti hodin. Podrobnosti o tom, jak nastavit limit vkladů, získáte od Zákaznických služeb nebo (kde je Váš Účet pro Webovou stránku) nastaven limit prostřednictvím Webové stránky kliknutím na Můj účet, pak Aktualizovat podrobnosti účtu. Jakékoliv potvrzené snížení limitu vkladu bude okamžitě účinné.
S výhradou odstavce 13 (Uzavření vašeho účtu atd.) Můžete kdykoli požádat o odebrání finančních prostředků z vašeho účtu za předpokladu, že:
všechny platby provedené na Váš účet byly potvrzeny jako zúčtované a žádné nebyly zpoplatněny, zrušeny nebo jinak zrušeny;
jakékoli kontroly uvedené v odstavci 5 výše byly dokončeny námi k naší spokojenosti; a
Splnili jste všechny další relevantní podmínky pro odstoupení od smlouvy, které se týkají vašeho účtu (např. Jakékoli příslušné podmínky bonusu).
Minimální částka jedné výplaty je 25 EUR / USD.
Při jakémkoli námi schváleném výběru, pokud nám poskytnete dostatek informací o způsobu převodu prostředků na Vás, vrátíme vám příslušné finanční prostředky v souladu s odstavcem 7.7 (méně vzniklých poplatků nebo jakékoli jiné částky, která má být odečtena) z Vašeho odstoupení, aby bylo dodrženo platné právo).
Pokusíme se vyhovět Vašemu požadavku týkajícímu se způsobu platby a měny platby Vašeho výběru. To však nelze zaručit. Můžeme proto zpracovávat a platit výběry jiným platebním způsobem, než který požadujete, například prostřednictvím různých poskytovatelů plateb, bankovního návrhu nebo bankovního převodu (veškeré poplatky spojené s příslušnými platebními metodami jsou uvedeny na kartě Výběry Webová stránka). Podobně v některých případech nemusí být měna Vašeho výběru měnou, ve které byl Váš vklad proveden, nebo který vás jinak požadoval, a v případech, kdy jsme povinni převést své vklady mezi různými měnami, míra konverze použitá nás, jak je uvedeno na kartě Nápověda na webové stránce.
Budeme držet peníze na vkladovém účtu a / nebo vázaném účtu uvedeném v odstavci 7.3 jako správce pro Vás a ne jako váš bankéř nebo dlužník. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení Smluvních podmínek, budeme se svými penězi zabývat jako správce a žádné takové ustanovení nevytváří ani nezakládá povinnost ze strany VIP Stakes (nebo jakékoli jiné společnosti HighWeb Ventures NV), splácet peníze vám jako vašemu dlužníkovi.
Neaktivní poplatek za účet. Pokud nepoužijete svůj účet pro sázení nebo hraní her, vklad, výběr nebo převod, nebo je-li jinak neaktivní, bude po dobu nejméně 24 po sobě následujících měsíců „neaktivní účet“. Na všechny neaktivní účty bude účtován poplatek za neaktivní účet, jehož podrobnosti naleznete v části Nápověda na webových stránkách. Budeme vás informovat, když se váš účet stane neaktivním účtem, a nejméně 14 dnů před odečtením jakéhokoli poplatku za neaktivní účet.
Maximální výhra týdně prostřednictvím této webové stránky je € 10,000 nebo ekvivalent měny. Pokud nás výslovně neschválí písemně, může hráč ze svého Účtu odebrat pouze € 10,000 za jakoukoli dobu 30.

PRÁVNÍ POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY
Přístup k Webovým stránkám nebo Službám prostřednictvím Webových stránek nebo jejich používání nemusí být pro některé nebo všechny rezidenty nebo osoby v některých zemích legální. Nechceme, aby tyto webové stránky používaly osoby v zemích, ve kterých jsou tyto aktivity nezákonné, včetně Spojených států amerických a těch území uvedených na kartě Nápověda na webových stránkách. Skutečnost, že webová stránka je přístupná v jakékoli takové zemi nebo se objeví v úředním jazyce kterékoli z těchto zemí, nelze vykládat jako prohlášení nebo záruku týkající se zákonnosti nebo jiného přístupu k webové stránce a jejího používání a dále vkladu nebo obdržení jakýchkoli výher z Vašeho účtu. Dostupnost Webové stránky nepředstavuje nabídku, vyzvání nebo pozvání ze strany nás k použití nebo předplatení sázkových, herních nebo jiných služeb v jurisdikci, ve které jsou tyto aktivity zákonem zakázány.
Je vaší odpovědností určit zákon, který platí v místě, kde se nacházíte. Měli byste se ujistit, že budete ve své jurisdikci jednat zákonně při otevírání svého Účtu a / nebo při používání Webové stránky a vy zastupujete, zaručujete a souhlasíte s tím, že tak učiníte.
Pokud nám bude zřejmé, že máte bydliště v zemi, ve které není užívání Webových stránek legální, budeme oprávněni okamžitě Váš Účet uzavřít, v takovém případě bude jakýkoliv zůstatek na Účtu v den uzavření tohoto účtu Vracet vám je, jakmile to bude možné.
Vzhledem k právním předpisům nejsou kasinové hry VIP Stakes dostupné hráčům z následujících teritorií: Bělorusko, Francie, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Singapur, Nizozemské království (Nizozemsko, Curacao, Aruba, Bonaire, Saba, Statia a St Martin), Turecko, Ukrajina, Spojené království, Spojené státy. Vzhledem k různorodosti poskytovatelů softwaru zastoupených ve VIP sázkách nemusí být některé z herních adresářů dostupné pro další země:
Adresář kasina:

1 × 2 Herní hry - Austrálie, Curacao, Francie, Írán, Irák, Nizozemsko, Spojené státy.

Vzkvétající hry - Belgie, Kajmanské ostrovy, Írán, Irák, Izrael, Severní Korea, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené království, Spojené státy americké a všechna území a majetek, jsou Americké Panenské ostrovy, Menší odlehlé ostrovy USA, Guam, Puerto Rico, Mariánské ostrovy a Americká Samoa, Vatikán.

Hry společnosti ELK Studios - Afghánistán, Alžírsko, Angola, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Kanada, Krymská oblast, Kuba, Korejská lidově demokratická republika, Ekvádor, Guayana, Írán, Irák, Laoská PDR, Myanmar, Panama, Papua Nová Guinea, Súdán, Sýrie, Spojené státy americké, její území a majetek, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Endorphina hry - Austrálie.

HABANERO hry - Kypr, Francie, Filipíny, Singapur, Jihoafrická republika, Tchaj-wan, Spojené království, Spojené státy.

iSoftBet hry - Afghánistán, Antigua a Barbuda, Belgie, Kuba, Dánsko, Francie, Francouzská Polynésie, Írán, Irák, Izrael, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Macao, Nizozemské Antily, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Súdán, Sýrie, Spojené státy Kingdom, Spojené státy.

Microgaming hry - Austrálie, Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Singapur, Jižní Afrika, Španělsko, Spojené království, Spojené státy. Také jsme blokovat licencované značkové hry a progresivní pro Turecko.

Mr.Slotty hry - Litva, Spojené státy.

Multislot hry - Austrálie, Bahamy, Belgie, Kajmanské ostrovy, Česká republika, Dánsko, Francie, Maďarsko, Írán, Irák, Izrael, Itálie, Severní Korea, Polsko, Saúdská Arábie, Singapur, Španělsko, Turecko, Spojené království, Spojené státy, Vatikán Město.

Hry NetEnt - Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Angola, Austrálie, Belgie, Bulharsko, Kambodža, Kanada, Dánsko, Ekvádor, Estonsko, Francie, Guyana, Hongkong, Indonésie, Írán, Irák, Izrael, Itálie, Kuvajt, Lao, Lotyšsko, Litva, Mehico, Myanmar, Namibie, Nikaragua, Severní Korea, Pákistán, Panama, Papua Nová Guinea, Filipíny, Portugalsko, Rumunsko, Singapur, Jižní Korea, Španělsko, Súdán, Sýrie, Tchaj-wan, Uganda, Spojené království, Spojené státy, Jemen, Zimbabwe.

Herní hry NextGen - Afghánistán, Alžírsko, Angola, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Kanada, Krymská oblast, Kuba, Korejská lidově demokratická republika, Ekvádor, Guayana, Írán, Irák, Laoská PDR, Myanmar, Panama, Papua Nová Guinea, Súdán, Sýrie, Spojené státy americké, její území a majetek, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Playson hry - Austrálie.

Hry Pragmatic Play - Austrálie, Dánsko, Francie, Gibraltar, Izrael, Itálie, Rumunsko, Švédsko, Ukrajina, Spojené království, Spojené státy.

Hry VGS (BetConstruct) - platí omezení uvedená v odstavci 8.4.

Zeus Play: Dánsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Spojené království.
Adresář Live Casino 1 - Argentina, Austrálie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Nizozemské Antily, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Spojené království, Spojené státy.

Adresář „Live Casino“ - Argentina, Austrálie, Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, Itálie, Singapur, Jihoafrická republika, Španělsko, Turecko, Spojené království, Spojené státy.
UVÁDĚNÍ SNÍMKU A / NEBO HRÁNÍ S POUŽITÍM SLUŽEB
Aby bylo možné uzavřít sázku nebo přístup ke službě, měli byste postupovat podle pokynů na kartě Nápověda.
Je vaší odpovědností zajistit, aby údaje o jakékoli sázce, sázce nebo podobné transakci, kterou zadáte pomocí Služeb („Transakce“), byly správné následujícím způsobem:
při používání Webové stránky (buď přímo, prostřednictvím aplikace nebo jinak) v souladu s příslušnými Pravidly sázek nebo Pravidly hry; a
K vaší historii transakcí můžete přistupovat kliknutím na Můj účet na Webové stránce nebo prostřednictvím našich Služeb pro zákazníky (včetně výběru písemného prohlášení).
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoliv Transakci, kterou jste kdykoliv požadovali, na základě vlastního uvážení, nebo pokud jste porušili Smluvní podmínky. Žádná Transakce není přijímána námi, dokud nedáte příslušné potvrzení (nebo jinak nebylo přijato námi) v souladu s odstavcem 9.2. Máte-li jakékoli pochybnosti o tom, zda transakce byla úspěšně přijata, měli byste se obrátit na oddělení služeb zákazníkům.
Jakmile je transakce přijata námi, nemůžete transakci zrušit, pokud se nedohodneme jinak.
Podle našeho uvážení (a za předpokladu, že ani Vy, ani my nezískáme žádnou nespravedlivou výhodu), se rozhodneme přijmout sázku bez ohledu na to, že příslušná událost začala. V souvislosti s hazardními hrami stanoví příslušná karta Pravidla bod, ve kterém nás nebudou přijímat žádné další sázky.
Transakci můžeme zrušit nebo změnit v souladu s ustanoveními odstavce 5 (Ověření vaší totožnosti), odstavce 12 (Collusion, Cheating, Podvod a trestná činnost) nebo odstavce 19 (Chyby nebo opomenutí).

REMOTE GAMING OR BETTING
Kde přistupujete ke Službám prostřednictvím elektronické formy komunikace Měli byste vědět, že:
V souvislosti s Vaším používáním Webové stránky pro umístění sázek nebo hraní her:
Můžete používat připojení nebo zařízení, které je pomalejší než takové zařízení, které používají jiní uživatelé, což může ovlivnit váš výkon v časově kritických událostech nabízených prostřednictvím webových stránek;
Můžete se setkat se systémovými vadami, závadami, chybami nebo přerušení provozu, které budou řešeny v souladu s odstavcem 18 (IT Failure);
Pravidla hry pro každou událost nebo hru nabízenou prostřednictvím Webové stránky jsou k dispozici a měla by být zvážena Vámi před vaším používáním Služeb nabízených prostřednictvím Webové stránky; a v souvislosti s Vaším užíváním Služeb, pokud sázíte na událost „v běhu“, nesmíte v žádném relevantním čase vidět nebo jinak poskytovat nejaktuálnější informace ve vztahu k události. Nebudeme vůči vám odpovědní za jakékoli utrpěné ztráty nebo náklady, které vám vzniknou v důsledku jakéhokoli zpoždění při předávání informací týkajících se jakékoli události „v provozu“.

SPORTSBOOK
Tato pravidla tvoří dohodu mezi námi a našimi členy. Registrace u nás je považována za přijetí těchto pravidel.
Členové jsou plně zodpovědní za zajištění toho, že kontaktní a platební údaje budou vždy přesné.
Přijímáme sázky pouze od těch, kteří jsou starší než 18 let, a mohou kdykoli požádat o prokázání věku. Členové mohou mít svůj účet pozastaven, dokud nebude předložen důkaz.
Členové musí vždy zachovávat důvěrnost svých citlivých údajů důvěrně. Pokud se domníváte, že vaše údaje již nejsou důvěrné, musíte nás neprodleně informovat, protože jakákoli aktivita na vašem účtu je vaší odpovědností.
Vložené a potvrzené sázky se nesmí měnit ani rušit.
Členové odpovídají za to, že sázky jsou povoleny v zemi jejich bydliště.
Členové mohou sázet pouze na naše webové stránky. Pokus o umístění sázky jiným způsobem nebude přijat.
Sázky nebo jakákoliv část sázky může být zrušena a / nebo odmítnuta v jakémkoliv bodě před danou událostí bez předchozího upozornění.
Přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom zabránili jakékoli formě podvodu. Jakýkoli člen nebo skupina členů, u nichž se zjistí, že sázky uzavírají tak, že nás podvádějí, budou mít své účty pozastaveny a sázky budou zrušeny, ať už jsou sázky vypořádány nebo ne.
Můžeme zrušit sázky, které byly přijaty v případě, že na účtu nebyly dostatečné finanční prostředky na pokrytí sázky. Platby, které jsou následně zrušeny platebním procesorem, budou mít za následek zrušení sázek.
Veškeré peněžní prostředky připsané na členský účet v omylu by nám měly být neprodleně oznámeny. Veškeré výhry získané z těchto prostředků budou zrušeny a reklamovány námi.
Tyto Podmínky jsou uvedeny v angličtině. V případě nejasností těchto Podmínek v jiných jazycích je rozhodující anglická verze.
Více účtů není povoleno. Vyhrazujeme si právo zrušit všechny sázky a uzavřít všechny účty, u kterých bylo zjištěno, že byly duplikovány.
Sázky mohou být umístěny až do doby inzerce. Jakékoliv sázky podané a přijaté po startovním čase budou považovány za neběžné.
Sázky na různé výběry v rámci téže události, kde výsledek jednoho ovlivňuje nebo je ovlivněn jiným, nebude přijat a bude zrušen v případě náhodného přijetí.
„Pokud sázky“ budou vypořádány podle pořadí, v jakém jsou uvedeny na tiketu, dokud nebudou použity přidělené peníze. V případě, že tyto prostředky nestačí k dokončení nebo pokračování sázky, bude daný výběr vyřízen podle výše dostupné částky.
Pracujeme tvrdě, abychom udrželi přesnost po celou dobu, ale občas se vyskytují chyby. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za takové chyby a v takových případech, kdy jsou ceny ovlivněny, budou všechny sázky neplatné.
Nebudeme zodpovědní za žádné škody / ztráty vyplývající z používání našich webových stránek nebo souvisejícího obsahu, včetně zpoždění nebo přerušení provozu nebo přerušení, ztráty / poškození dat, selhání linky / komunikace, zneužití webových stránek nebo souvisejícího obsahu nebo chyb / chyb. na webové stránce nebo souvisejícím obsahu.
Maximální výhra na jednoho člena za den prostřednictvím této webové stránky je € 10000 nebo ekvivalent měny.
Minimální částka pro sázku je € 0.10.
Maximální výše sázky na jednu událost je 100.00 € nebo ekvivalent v jiných měnách.
Můžeme nabídnout nižší kurzy na některé typy sázek, než je nabízeno ve dvouhře.
Členům se doporučuje vést záznamy o všech transakcích, pravidlech hry, pravidlech zrušení a platebních službách pro budoucí použití.
Sázky jsou zpracovány a považovány za aktivní, jakmile byly potvrzeny.
Snažíme se zajistit, aby všechny informace zobrazené na webových stránkách byly přesné, ale měly by být použity pouze jako vodítko. Za chyby v podrobnostech události neneseme odpovědnost. Členům se doporučuje nahlédnout do našich Pravidel sázení, kde najdete podrobnosti o vyrovnání sázek za takových okolností.
Členové mohou vkládat sázky, jakmile budou peníze úspěšně přidány na jejich účet.
Členové souhlasí s tím, že pro reklamní účely můžeme použít křestní jméno, uživatelské jméno a zemi bydliště významných výherců. Ve všech ostatních případech zůstanou detaily členů důvěrné.
Sázky na události, které jsou následně zrušeny, budou zrušeny a peníze vráceny.
Nabídky členů jsou omezeny na jednu osobu, rodinu, adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo platebního účtu a počítač. Vyhrazujeme si právo odstoupit od nabídky kteréhokoli člena nebo skupiny členů.
Členský účet je považován za jedinečný, pokud jde o vaše jméno a osobní údaje, a může být používán pouze vámi. Za žádných okolností nesmí být duplikován. V případě duplicitních účtů můžeme takový účet uzavřít a:
Zrušit a propadnout všechny bonusy, sázky zdarma a výhry
Vrátit všechny vklady méně neplatné výhry
Získat jakékoli další prostředky z jiných duplicitních účtů
V případě sázek podaných na nesprávné ceny zůstávají sázky stále v platnosti, ale budou vypořádány za revidovanou cenu.
V případě členů, kteří mají jak bonusový zůstatek, tak zůstatek v reálných penězích, budou nejprve použity prostředky reálných peněz. V případech, kdy je vklad, který spustil bonus, plus všechny vygenerované výhry, převeden do kasina před splněním požadavků na převrácení 2x, bude to považováno za pokus o manipulaci s bonusem, což má za následek zrušený bonus a související výhry.
Jakákoli manipulace s bonusem bude mít za následek získání bonusu a všech souvisejících výher z členských účtů.
Tyto podmínky budou průběžně aktualizovány a členové jsou povinni tyto aktualizace pravidelně kontrolovat.

KOLUSNÍ, CHEATING, PODVODY A TRESTNÍ AKTIVITA
Následující postupy (nebo některé z nich) ve vztahu ke Službám:
- zneužívání bonusů nebo jiných propagačních akcí; a / nebo
- používání nekalých vnějších faktorů nebo vlivů (běžně známých jako podvádění); a / nebo
- nespravedlivou výhodu (definovanou v odstavci 12.5.3);
- otevírání duplicitních účtů; a / nebo
- podvodu nebo trestné činnosti (jak je definováno v odstavci 12.5), \ t
- představují „Zakázané praktiky“ a nejsou povoleny a budou představovat závažné porušení Smluvních podmínek. Přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom těmto praktikám předcházeli a odhalili je, a pokud se tak stane, identifikujeme příslušné zúčastněné subjekty. S výhradou výše uvedeného však nebudeme zodpovědní za žádné ztráty nebo škody, které vám mohou vzniknout v důsledku jakýchkoli zakázaných praktik, a jakákoli opatření, která učiníme v souvislosti s tím, bude na základě našeho vlastního uvážení.
Máte-li podezření, že osoba je zapojena do jakékoli zakázané praxe, oznámte nám ji, jakmile to bude možné, e-mailem nebo telefonicky.
Souhlasíte s tím, že se nebudete podílet na jakékoliv formě zakázané praxe v souvislosti s vaším přístupem k Službám nebo s nimi nebudete spojeni.
Li:
máme rozumné důvody domnívat se, že jste se zúčastnili nebo jste byli spojeni s jakoukoli formou zakázané praxe (a základem naší víry bude použití nás (a našich herních partnerů a našich dalších dodavatelů) jakéhokoli podvodu, podvádění a postupy detekce koluzí, které se používají v odvětví hazardních her a hazardních her v rozhodném čase); nebo
Sázeli jste a / nebo hráli online hry s jakýmkoli jiným online poskytovatelem hazardních her a máte podezření (v důsledku takové hry) na jakoukoli zakázanou praxi nebo jinou nevhodnou činnost; nebo
jsme si vědomi, že jste „účtovali“ zpět nebo jste odmítli jakýkoli nákup nebo vklady, které jste provedli na svůj účet; nebo
Jste v konkurzu nebo máte obdobné řízení kdekoli na světě, a proto (v souvislosti s jakýmkoli pozastavením a / nebo ukončením vašeho účtu) budeme mít právo, pokud jde o Váš účet (a / nebo jakýkoli jiný účet, který držíte s firmou HighWeb Ventures NV)) zadržet celou částku nebo její část a / nebo získat zpět z účtu částku všech vkladů, výplat, bonusů nebo výher, které byly ovlivněny nebo jakýmkoli způsobem způsobeny jakýmkoli způsobem události uvedené v tomto odstavci 12.4. Práva stanovená v tomto odstavci 12.4 se nedotýkají žádných jiných práv (včetně práv na všeobecné právo), která vůči vám můžeme mít, ať už v souladu s podmínkami užívání nebo jinak.
Pro účely tohoto odstavce 12:
„podvodným jednáním“ se rozumí jakákoli podvodná činnost, kterou vykonáte Vy nebo jakákoli osoba jednající vaším jménem nebo v tajné dohodě s Vámi, a zahrnuje bez omezení: a) podvodné zpětné platby; (b) použití Vámi nebo jakoukoli jinou osobou, která se účastnila stejné hry jako Vy, kdykoli, odcizenou, klonovanou nebo jinak neoprávněnou kreditní nebo debetní kartou jako zdroj finančních prostředků; c) tajné dohody s vámi s cílem získat neoprávněnou výhodu (včetně bonusových systémů nebo podobných pobídek, které nabízíme); d) jakýkoli pokus o registraci nepravdivých nebo zavádějících informací o účtu; (e) jakýkoli Váš skutečný nebo pokus o jednání, který je podle našeho názoru považován za nezákonný v jakékoli příslušné jurisdikci, učiněný ve špatné víře nebo zamýšlený podvádět nás a / nebo obcházet jakákoli smluvní či zákonná omezení bez ohledu na to, zda takový akt nebo pokus o jednání nám skutečně způsobí škodu nebo škodu;
„trestná činnost“ zahrnuje mimo jiné praní špinavých peněz a jakýkoli trestný čin podle zákona o hazardních hrách; a
„nespravedlivá výhoda“ zahrnuje bez omezení:
využívání chyby, mezery nebo chyby v našem softwaru nebo softwaru třetí strany, který jste používali ve spojení se Službami (včetně jakékoli hry);
používání automatizovaných hráčů („bots“) nebo jiného softwaru 3rd party nebo analytických systémů; nebo
vykořisťování „chyby“, jak je definováno v odstavci 18.1, Vámi vy, v každém případě buď k Vašemu prospěchu a / nebo k nevýhodě nás či jiných.
Při výkonu kteréhokoli z našich práv podle odstavce 11.4 ve vztahu k Zakázané praxi budeme usilovat o to, abychom zajistili, že při dodržování našich zákonných a jiných právních závazků budeme tato práva uplatňovat způsobem, který je spravedlivý vůči vám a našich dalších zákazníků.
Vyhrazujeme si právo informovat příslušné úřady, jiné online hazardní hry nebo provozovatele hazardních her, další poskytovatele online služeb a banky, společnosti poskytující kreditní karty, poskytovatele elektronických plateb nebo jiné finanční instituce o Vaší totožnosti ao jakýchkoli podezřelých zakázaných praktikách ze strany vás a budete spolupracovat s námi prošetřit jakoukoli takovou činnost.

ZAVŘENÍ ÚČTU; UKONČENÍ PODMÍNEK POUŽITÍ
UZAVŘENÍ A UKONČENÍ VÁS

Za předpokladu, že Váš účet neukazuje, že je nám splatný zůstatek, jste oprávněni svůj účet kdykoli uzavřít a vypovědět podmínky používání, a to alespoň na dobu nejméně třiceti hodin před jejím oznámením, a to tak, že nás budete kontaktovat prostřednictvím služeb zákazníkům. z toho najdete v sekci Nápověda na webové stránce:
označující vaše přání zavřít Váš účet; a
s uvedením důvodů, proč chcete svůj účet uzavřít, zejména pokud tak činíte z důvodu obav o úroveň vašeho užívání.
Na Vaši žádost odpovíme potvrzením uzavření vašeho účtu a datem, kdy bude takové uzavření účinné, v přiměřené lhůtě, za předpokladu, že budete i nadále převzít odpovědnost za veškerou činnost na vašem účtu, dokud toto uzavření nebude provedeno námi. (na kterém místě budou Podmínky používání ukončeny).
Pokud požádáte o uzavření Vašeho účtu podle odstavce 13.1, vrátíme Vám, s výhradou odstavce 13.3, veškerý zůstatek na vašem účtu.
Při jakémkoli ukončení vašeho účtu podle tohoto odstavce budeme mít 13 právo (aniž bychom omezili naše práva podle odstavce 13.6) zadržet, z důvodu splacení nezaplaceného zůstatku na vašem účtu, veškeré finanční prostředky (a) podle odstavce 12 (Collusion, Cheating). , (B) podle odstavce 21 (Porušení Podmínek užívání), (c) jak je stanoveno jinak v Podmínkách použití (včetně odstavce 5.4) nebo (d) podle požadavků právní předpisy.
Při splácení neuhrazeného zůstatku na vašem účtu použijeme stejný způsob platby, který jste poskytli při registraci vašeho účtu, nebo jinou platební metodu, kterou můžeme rozumně vybrat.
Pokud jste svůj účet uzavřeli, můžeme za určitých okolností znovu otevřít Váš účet se stejnými údaji o účtu jako dříve, pokud o to požádáte. Za těchto okolností, zatímco Váš účet bude mít stejné údaje o účtu jako dříve, bude podléhat podmínkám používání, které jsou platné ke dni jakéhokoli takového opětovného otevření a jakýchkoli předchozích nároků (včetně, ale bez omezení, na bonusy nebo podmíněné výhry) již nebudou platné.
UZAVŘENÍ A UKONČENÍ USTANOVENÍ

Jsme kdykoli (a bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení obsažená ve Smluvních podmínkách) oprávněni uzavřít Váš Účet a vypovědět Podmínky používání na základě písemného oznámení (nebo pokusu o oznámení), které vám poskytnete prostřednictvím Kontaktních údajů. V případě jakéhokoli takového zániku, s výhradou odstavce 13.7, vrátíme v souladu s odstavcem XNUMX, jakmile to bude možné na základě Vaší žádosti, zůstatek na vašem účtu.
Pokud uzavřeme Váš účet a ukončíme Podmínky používání podle odstavce 12 (Collusion, Cheating, Podvod a trestná činnost) nebo odstavce 21 (Porušení podmínek používání), zůstatek vašeho účtu bude nevratný a bude považován za zůstatek na účtu. propadne vám v rozsahu jakýchkoli nároků, které můžeme mít vůči vám k datu uzavření (ať už pod vaším účtem, nebo duplicitním účtem nebo jinak). Uzavření vašeho účtu a ukončení podmínek používání, které nejsou v souladu s odstavci 12 nebo 21 těchto Všeobecných podmínek, neovlivní žádné zbývající sázky za předpokladu, že tyto nesplacené sázky jsou platné a nejste v rozporu s podmínkami používání. jakýmkoli způsobem. Abychom se vyhnuli pochybnostem, nebudeme na Váš účet připisovat žádné bonusy, ani nebudete mít nárok na žádné případné výhry, a to kdykoliv po datu, kdy byla uzavřena (ať už podle podmínek užití, nebo v reakci na Vaši žádost).
Následující odstavce zůstanou v platnosti i po skončení platnosti Podmínek používání: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 a 35 a dalších odstavců, které jsou nezbytné pro účely interpretace; spolu s příslušnými částmi Pravidel sázení, Zásadami ochrany osobních údajů a Dodatečnými podmínkami.
SUSPENSION US

Jsme oprávněni pozastavit Váš účet za podmínek výslovně uvedených v podmínkách používání. Při pozastavení Vašeho účtu: (a) není povolena žádná činnost (včetně vkladů, výběrových řízení, sázek nebo her) až do dne, kdy je znovu aktivována; (b) na Účet nebudou připsány žádné bonusy nebo podmíněné výhry; a (c) řešíme problém, který vedl k pozastavení účtu, s cílem vyřešit ho co nejdříve, jak je to prakticky proveditelné, aby účet mohl být případně znovu aktivován nebo uzavřen.

PŘÍSTUP K SLUŽBÁM A POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB
Jste výhradně zodpovědní za dodávky a údržbu všech počítačových zařízení a telekomunikačních sítí a služeb přístupu k internetu, které musíte používat pro přístup ke Službám. Nebudeme v žádném případě odpovědni za jakékoli ztráty, které vám vzniknou (ať už v důsledku ztráty služby, špatného připojení k internetu, nedostatečné šířky pásma nebo jinak) ze strany internetu nebo jakéhokoli poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého jste se zapojili do přístupu ke Službám. . Pro vyloučení pochybností společnost VIP Stakes nečiní žádné prohlášení ani neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o kompatibilitu Služeb s jakýmkoli konkrétním softwarem nebo hardwarem strany 3rd, včetně (pro vyloučení pochybností) analýzy stran 3rd nebo programů 'Bot', které slibovat některé výsledky ze Služeb.
Za žádných okolností byste Služby neměli používat za žádným účelem, který je nebo by mohl být považován za hanlivý, urážlivý, obscénní, nezákonný, rasistický, sexistický nebo jiný diskriminační charakter, nebo který by mohl způsobit přestupek. Nesmíte používat žádné urážlivé nebo agresivní jazyky nebo obrázky, přísahat, vyhrožovat, obtěžovat nebo zneužívat jakoukoli jinou osobu, včetně jiných uživatelů, prostřednictvím Webové stránky, nebo se pokoušet předat sami sebe jako jakoukoli jinou osobu nebo se chovat takovým způsobem směrem k jakýkoliv zaměstnanec VIP Stakes, který slouží k poskytování Služeb, služeb zákazníkům nebo jakéhokoli helpdesku nebo podpůrných funkcí, které vám poskytujeme.
Webovou stránku budete používat pouze pro osobní zábavu a nebude dovoleno poskytovat přístup nebo reprodukovat webové stránky nebo jejich části v jakékoli formě bez našeho výslovného souhlasu, včetně vytváření odkazů na ně.
Za veškerý obsah, který jste na webové stránky nahráli („Nahraný obsah“) a při nahrávání takového obsahu, který prohlašujete a zaručujete, budete nést výhradní odpovědnost.
jste získali veškerá nezbytná schválení, souhlasy, licence a oprávnění požadovaná v souvislosti s nahraným obsahem a že reprodukce obsahu nahraného na webových stránkách neporušuje autorská práva, obchodní značky, důvěrné informace ani žádná jiná práva duševního vlastnictví jakýchkoli třetí strana;
Nahraný obsah nebude obsahovat žádný materiál, který by byl v rozporu s odstavcem 14.2 nebo kódem porušujícím ustanovení 14.3;
Nahraný obsah bude v souladu se všemi zákony a předpisy (včetně zejména těch, které se týkají ochrany dat a soukromí); a
VIP Stakes je oprávněn používat a sublicencovat užívání nahraného obsahu podle svého vlastního uvážení.
Veškerý materiál (jiný než Software podle odstavce 16), který si stáhnete z Webové stránky, bude stažen výhradně na vaše vlastní riziko a VIP Stakes nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo jinou škodu způsobenou takovým stažením.
Pokud máme důvod se domnívat, že vaše užívání Služeb je v rozporu s odstavci 14.2, 14.3, 14.4 nebo 14.5, budeme oprávněni, aniž jsou dotčena některá z našich dalších práv, okamžitě odstranit z Webové stránky jakýkoli urážlivý obsah.

OBCHODNÍ A HRACÍ PODMÍNKY
Výrazy používané v sázkovém a herním průmyslu jsou četné. V případě potřeby je na stránkách nápovědy na webových stránkách k dispozici slovník vysvětlující význam běžně používaných sázkových a herních výrazů. Máte-li jakékoli pochybnosti o smyslu jakéhokoli výrazu, měli byste:
vyhledejte jeho význam v glosáři v příslušné části nápovědy týkající se události nebo hry, na které sázíte nebo hrajete;
Pokud máte stále jakékoli pochybnosti, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům. a
neuskutečněte žádnou sázku ani hru na jakoukoli událost, dokud její význam nebude chápán jako vaše spokojenost, protože nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost, pokud sázku nebo hru umístíte prostřednictvím produktů nabízených prostřednictvím Služeb v případech, kdy nerozumíte žádné z těchto podmínek. nebo týkající se sázky nebo hry.

ZMĚNA WEBOVÉ STRÁNKY

Můžeme, dle našeho absolutního uvážení, kdykoliv změnit nebo pozměnit jakýkoli produkt nebo službu (včetně všech nabízených cen), které jsou k dispozici prostřednictvím Webových stránek, a to za účelem zajištění průběžného poskytování Webových stránek, ale bez dopadu na hry a / nebo sázky v době takové změny již probíhá. Čas od času vás můžeme omezit v přístupu k některým částem Webové stránky za účelem údržby Webové stránky a / nebo změny nebo změny jakýchkoli her a / nebo produktů dostupných prostřednictvím Webové stránky.

SOFTWARE TŘETÍCH STRAN
Může být nezbytné poskytnout Vám software („Software“) dodaný třetími stranami, který vám umožní používat produkty nabízené prostřednictvím Služeb, zejména naše produkty ke stažení.
Za těchto okolností můžete být požádáni o uzavření samostatné smlouvy s majitelem, pokud jde o Vaše užívání takového Softwaru („Softwarová smlouva třetích stran“). V případě jakéhokoli nesouladu mezi Smluvními podmínkami a Softwarovou smlouvou třetích stran převažují Smluvní podmínky, pokud se nesoulad týká vztahu mezi vámi a VIP sázkami.
Je vaší odpovědností zajistit, aby byl jakýkoli Software stažen do vašeho počítače způsobem, který je kompatibilní se specifickým nastavením vašeho počítače. Abychom se vyhnuli pochybnostem, neodpovídáme za to, že nesprávné stažení jakéhokoli Softwaru má nepříznivý vliv na provoz vašeho počítače.
Bez ohledu na to, že služby poskytované prostřednictvím jakékoli mobilní nebo tabletové aplikace podléhají podmínkám používání, podmínky, za kterých se každá aplikace („App“) stáhne nebo nainstaluje do vašeho mobilního zařízení nebo tabletu, se řídí smlouvou uzavřenou mezi Vy a dodavatel příslušné aplikace, ale v případě jakéhokoli nesouladu mezi podmínkami užívání a jakoukoli takovou smlouvou, budou mít přednost podmínky používání, pokud se nesoulad týká vztahu mezi vámi a VIP sázkami.

IT PORUCHA
Pokud se vyskytnou problémy se softwarem nebo hardwarem, které používáme k poskytování Služeb, podnikneme veškeré přiměřené kroky k nápravě problému, jakmile to bude možné. Pokud takové problémy způsobí přerušení hry v situacích, kdy nemůže být znovu spuštěn z přesně stejné pozice bez jakéhokoli újmy vůči vám nebo jiným hráčům, podnikneme všechny přiměřené kroky, abychom s Vámi zacházeli spravedlivě (což může zahrnovat obnovení zůstatku). na Váš účet do pozice existující po dokončení poslední sázky nebo hry přihlášené na serveru VIP Stakes bezprostředně před vznikem problému.
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za problémy způsobené zařízením, které Vy nebo jiní hráči používáte pro přístup ke Službám, nebo chyby týkající se vašeho poskytovatele služeb Internetu.

CHYBY NEBO OMISE
V případě, že sázka nebo sázka bude přijata, nebo pokud je platba provedena, omylem, může dojít k řadě okolností. Neúplný seznam takových okolností je následující:
kde Vám chybně uvedeme jakékoliv kurzy nebo podmínky sázky nebo herní sázky v důsledku zjevného omylu nebo opomenutí při zadávání informací nebo založení trhu nebo v důsledku selhání počítače;
kde jsme udělali „hmatatelnou chybu“. K hmatatelné chybě dochází, když:
pokud jde o sázky podané před uskutečněnou událostí, nabízené ceny / podmínky se podstatně liší od cen dostupných na trhu; nebo
v souvislosti s jakoukoli událostí je cena / podmínky nabízené v době, kdy je sázka umístěna, zjevně nesprávné vzhledem k pravděpodobnosti výskytu události;
kde jsme nadále přijímali sázky na trh, který měl být pozastaven, včetně případů, kdy probíhá příslušná událost (s výjimkou případů, kdy jsou přijímány sázky typu „in-running“) nebo již skončily (někdy označované jako „pozdní sázky“) ;
kde došlo k chybě v důsledku zakázané praxe podle odstavce 19.1;
kde bychom neměli přijmout nebo mít právo zrušit nebo znovu vypořádat sázku v souladu se Pravidly sázek (např. kvůli „Souvisejícím podmínkám“);
kde jsme provedli chybu, pokud jde o výši výher / výnosů, které vám byly vyplaceny, včetně v důsledku chyby v manuálu nebo chyby na počítači; nebo
kde byla učiněna chyba týkající se výše volných sázek a / nebo bonusů, které jsou připsány na váš účet,
jakékoliv takové okolnosti jsou označovány jako „chyba“.
Vyhrazujeme si právo:
opravte jakoukoliv chybu v sázce umístěné a znovu vypořádejte za správnou cenu nebo podmínky, které byly k dispozici nebo měly být k dispozici prostřednictvím VIP sázek (chybí-li chyba při publikování) v době, kdy byla sázka umístěna a sázka bude za podmínek, které byly obvyklé pro tuto sázku; nebo
pokud není rozumně proveditelné opravit a znovu vypořádat podle výše uvedeného 19.2.1, prohlásit neplatnou sázku a vrátit svůj vklad na Váš účet; nebo
v případech, kdy chyba vznikla na základě zakázané praxe, provést kroky uvedené v odstavci 12.4.
Jakékoli peněžní prostředky, které jsou připsány na váš účet nebo které vám budou vyplaceny v důsledku chyby, se považují za nevyřízené rozhodnutí podle odstavce 19.2, které budete mít k dispozici na základě důvěry pro nás a budou nám okamžitě vráceny v případě, že se žádost o platbu je provedeno námi. Pokud takové okolnosti existují, máte-li na svém účtu peníze, můžeme tyto peníze z vašeho účtu reklamovat podle odstavce 7.4. Souhlasíme s tím, že vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom zjistili jakékoli chyby a informovali Vás o nich co nejdříve.
Ani my (včetně našich zaměstnanců nebo agentů), ani naši partneři nebo dodavatelé neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu, včetně ztráty na výhrách, která je výsledkem jakékoli chyby či chyby, kterou jste provedli.
Měli byste nás informovat, jakmile to bude rozumně proveditelné, pokud se dozvíte o jakékoli chybě.
Pokud jste použili peníze, které byly připsány na váš účet nebo které vám byly uděleny v důsledku chyby za umístění následných sázek nebo hraní her, můžeme tyto sázky zrušit a / nebo odmítnout výhry, které jste vyhráli s těmito penězi, a pokud jsme vyplacili jakékoli takovéto sázky nebo herní aktivity, tyto částky se považují za držené Vámi na důvěře pro nás a vy nám budete okamžitě vráceni v případě, že nám na vás podáme žádost o platbu.

VYLOUČENÍ NAŠE ODPOVĚDNOSTI
Váš přístup ke Službám a jejich využívání je na Vaší vlastní volbu, diskrétnost a riziko. Neodpovídáme za žádné pokusy o využívání Služeb metodami, prostředky nebo způsoby, které nejsou určeny námi.
Služby poskytujeme s rozumnými schopnostmi a péčí a v zásadě tak, jak je popsáno v Podmínkách použití. Neuskutečňujeme žádné jiné přísliby nebo záruky týkající se Služeb, produktů nebo služeb, které jsou součástí Služeb, a tímto vylučujeme (v rozsahu povoleném zákonem) všechny předpokládané záruky týkající se stejných záruk (včetně předpokládaných záruk týkajících se uspokojivou kvalitu a / nebo vhodnost pro váš účel). Zejména nezaručujeme, že webová stránka bude mít nepřerušenou dostupnost nebo že bude bez chyb, virů nebo jiných chyb.
UCHOVEJTE, AKO URČENO V NAŠICH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A PODMÍNKŮM ODPOVĚDNOSTI 19.5, NAŠE MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (VČETNĚ NAŠEHO RODIČE A DODAVATELSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, AFFILIÁTŮ, DŮSTOJNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ) VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB (NEBO JAKÉKOLI ČÁSTI SLUŽBY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY), JAKÉ JSOU ODPOVĚDNOSTI PODLE PORUŠENÍ SMLOUVY, TORTU (VČETNĚ NEZÁVISLOSTI) NEBO JINDE, BUDOU OMEZENY PRO:
(KDE NAŠE ODPOVĚDNOST SE VZTAHUJE NA STÁVKU NEBO NASTAVENÍ) SUMA SÍTĚ NEBO UŽÍVANÁ VÁM UVEDENÁ V SOUVISLOSTI, KTERÉ JSOU NAŠE ODPOVĚDNOST NAŠE ODPOVĚDNOSTI;
(KDE NAŠE ODPOVĚDNOST SE VZTAHUJE NA MISAPPLIKACI FONDŮ) MNOŽSTVÍ PENÍZE VE VAŠÍM ÚČTU, KTERÉ NÁS NEPŘEHLÉDILI USA; A
(V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLI JINÝMI PODMÍNKAMI VIP PODMÍNKY) JEDEN TISK EURO (1,000 EURO).
WE (VČETNĚ NAŠEHO RODIČE A DODAVATELSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, AFFILIÁTŮ, DŮSTOJNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ) NEJSOU NA VÁS ODPOVĚDNÉ, JAKÉ JSOU ZPŮSOBILOSTI ZAKÁZANÉ V SMLOUVĚ, TORTU (VČETNĚ NEZÁVISLOSTI) NEBO JINÉ, V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLIV:
ZTRÁTA DAT;
ZTRÁTY ZISKU
ZTRÁTA PŘÍJMŮ;
ZTRÁTY PODNIKOVÉ PŘÍLEŽITOSTI;
ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ GOODWILL NEBO REPUTACE;
PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ; NEBO
JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ, KTERÉ BYLY TYTO ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ OZNÁMENY, JAKÉ JSOU MOŽNÉ, VYPLÝVAJÍCÍ Z PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ NEBO JAKÉKOLI POUŽITÍ, JAKÉKOLI VÁS SLUŽEB.
Žádné ustanovení Smluvních podmínek nebude fungovat tak, aby vyloučilo jakoukoli odpovědnost, kterou můžeme mít v souvislosti s:
podvody (včetně podvodného zkreslování); nebo
smrt nebo osobní zranění způsobené naší nedbalostí.

PORUŠENÍ PODMÍNEK POUŽITÍ
Plně odškodníte, ochráníte nás a naše důstojníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, dodavatele a dodavatele a ochráníte je před všemi ztrátami, náklady, výdaji, nároky, nároky, závazky a škodami (včetně zákonných poplatků), bez ohledu na to , které mohou vzniknout, bez ohledu na to, zda jsou rozumně předvídatelné, v důsledku nebo v souvislosti s:
přístup ke Službám a jejich využívání Vámi nebo kýmkoli jiným, kteří používají Vaše uživatelské jméno a heslo; a / nebo
jakékoli porušení jakýchkoli podmínek a ustanovení Smluvních podmínek.
Pokud porušíte Smluvní podmínky, můžeme vás před jakýmkoliv pozastavením nebo ukončením vašeho účtu informovat (s použitím údajů o kontaktu) o tom, že jste v rozporu s tím, že musíte zastavit příslušný úkon nebo nečinnost, a nebo požadujete, aby jste z vaší strany napravili jednání nebo zavinili; a upozorní vás na naše zamýšlené kroky, pokud tak neučiníte, za předpokladu, že takové oznámení není podmínkou pro pozastavení nebo ukončení vašeho účtu.
Jsme oprávněni kdykoliv zakázat jakýkoli identifikační kód uživatele nebo heslo, které si sami zvolíte nebo které jste nám přidělili, a to v případě, že podle našeho rozumného názoru jste nedodrželi některá ustanovení Smluvních podmínek.
Kromě jakýchkoli jiných dostupných opravných prostředků, pokud porušíte některou z podmínek používání, jsme oprávněni vymáhat z Vašeho účtu jakýkoli kladný zůstatek, který existuje v rozsahu jakékoli částky přiměřeně nárokované proti vám podle odstavce 21.1.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
Veškerý design webových stránek, text, grafika, hudba, zvuk, fotografie, video, výběr a uspořádání, kompilace softwaru, základní zdrojový kód, software a veškerý další materiál, který tvoří jakoukoli část služeb, podléhají autorským právům a jiným vlastnickým právům, která jsou vlastněny nebo používány na základě licence od třetích stran. V rozsahu, v jakém může být veškerý materiál obsažený ve Službách stažen nebo vytištěn, může být tento materiál stažen pouze do jednoho zařízení (a tištěné části mohou být vytištěny) výhradně pro Vaše osobní a nekomerční použití.
Využití Služeb vám v žádném případě neposkytuje žádný zájem na právech duševního vlastnictví (například autorských právech, know-how nebo ochranných známkách), které jsou ve vlastnictví nás nebo jakékoli třetí strany, jiné než osobní, nevýhradní. ne-sublicencovatelnou licenci k používání takových práv duševního vlastnictví v souvislosti s Vaším osobním nekomerčním využíváním Služeb v souladu s Podmínkami užívání.
Na používání nebo reprodukci jakýchkoli ochranných známek nebo log, která se objevují na Webových stránkách, nejsou poskytnuta žádná práva, s výjimkou případů výslovně povolených v souladu s Podmínkami použití.
Nesmíte, ani nesmíte umožnit žádné jiné osobě kopírovat, ukládat, publikovat, pronajímat, licencovat, prodávat, distribuovat, měnit, přidávat, odstraňovat, odstraňovat nebo upravovat webové stránky nebo jejich části jakýmkoli způsobem nebo přímo či přímo. nepřímo narušovat nebo zasahovat (nebo se pokoušet narušit či zasahovat) na Webovou stránku, jinak než v průběhu prohlížení nebo používání Webové stránky v souladu s Podmínkami užívání.
Všechna práva duševního vlastnictví na jméno „VIP Stakes“, loga, návrhy, ochranné známky a další výrazné rysy značky VIP Stakes a jakýkoli obsah poskytovaný VIP Stakes nebo třetí stranou pro vložení do Webové stránky v rámci VIP Stakes nebo v platném znění. třetí strana. Souhlasíte s tím, že bez našeho předchozího písemného souhlasu nebudete zobrazovat ani používat taková loga, návrhy, ochranné známky a jiné charakteristické rysy značky.

VIRUSY, HACKING A OSTATNÍ POSTUPY
Nesmíte:
poškozen webovou stránku;
pokus o získání neoprávněného přístupu k Webovým stránkám, serverům, na kterých je Webová stránka uložena, nebo serveru, počítače nebo databáze připojené k Webové stránce;
zaplavit webové stránky informacemi, vícenásobnými podáními nebo „spamem“;
vědomě nebo z nedbalosti používat jakékoli funkce, které mohou ovlivnit funkci webové stránky jakýmkoli způsobem, například (nikoli však výlučně), vydáváním nebo propagací virů, červů, trojských koní, logických bomb nebo podobných materiálů, které jsou škodlivé nebo škodlivé;
zasahovat nebo zasahovat, odstraňovat nebo jinak měnit jakýmkoliv způsobem jakékoli informace v jakékoli formě, která je obsažena na webových stránkách;
napadnout Webovou stránku útokem typu odmítnutí služby nebo distribuovaným útokem odmítnutí služby. O každém podezření na porušení budeme informovat příslušné orgány činné v trestním řízení a budeme s nimi spolupracovat tím, že jim oznámíme Vaši totožnost. V případě takového porušení bude Vaše právo na užívání Webové stránky okamžitě ukončeno.
Nebudeme zodpovědní za žádné ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem odmítnutí služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může nakazit Vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný materiál podléhající vašemu používání webových stránek nebo ke stažení jakéhokoli materiálu zveřejněného na těchto webových stránkách nebo na jakýchkoli webových stránkách propojených s webovou stránkou.

TVÉ OSOBNÍ INFORMACE
Veškeré informace na Vašem účtu, které máme v držení, jsou bezpečně uchovávány a zůstávají důvěrné, pokud není v Podmínkách použití uvedeno jinak (včetně zásad ochrany osobních údajů).
Ze zákona jsme povinni dodržovat požadavky na ochranu údajů způsobem, jakým používáme veškeré osobní údaje shromážděné od Vás ve vašem užívání Služeb. Proto bereme velmi vážně své povinnosti ve vztahu ke způsobu, jakým používáme Vaše osobní údaje.
Pokud budete Služby využívat, bude nezbytné, abychom shromáždili určité informace o vás, včetně vašeho jména a data narození, údajů o vašem kontaktu a také informace o vašich marketingových preferencích (všechny budou označeny jako „vaše osobní Informace").
Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, souhlasíte s naším zpracováním Vašich osobních údajů, včetně těch, které jsou zvláště citlivé:
pro účely stanovené v Podmínkách užívání (včetně Zásad ochrany osobních údajů); a
pro jiné účely, kde potřebujeme zpracovat Vaše osobní údaje pro účely provozování Služeb, včetně jejich sdílení s našimi poskytovateli služeb a agenty pro tyto účely, například našim poskytovatelům poštovních služeb, marketingových služeb a agentů služeb zákazníkům. Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit, abychom splnili zákonnou nebo regulační povinnost.
Budeme uchovávat kopie veškerých sdělení, které nám zasíláte (včetně kopií e-mailů), aby byly zachovány přesné záznamy o informacích, které jsme od vás obdrželi.

POUŽITÍ „COOKIES“ NA WEBOVÉ STRÁNCE
Webové stránky používají „cookies“ ke sledování vašeho používání internetu ak podpoře funkčnosti webových stránek. Cookie je malý soubor textu, který je stažen do vašeho počítače, když přistupujete na webovou stránku a umožňuje nám rozpoznat, kdy se vrátíte na webovou stránku. Soubory cookie používáme pro provozování Webové stránky, včetně (například), aby vám umožnily zůstat přihlášeni, jak si prohlížíte a používáte Váš Účet pro sázení na nebo na hry na různých částech Webové stránky. Soubory cookie používáme také pro vlastní analytické účely, abychom mohli identifikovat, kde se zákazníci na webových stránkách setkali s technickými problémy, a proto nám pomáhají zlepšovat zkušenosti našich zákazníků.
Máte-li námitky proti cookies nebo chcete smazat všechny cookies, které jsou již uloženy ve vašem počítači, doporučujeme, abyste postupovali podle pokynů pro smazání existujících cookies a zakázání budoucích cookies na vašem softwaru pro správu souborů. Další informace o smazání nebo kontrole cookies jsou dostupné v rámci našich Zásad ochrany osobních údajů nebo na www.aboutcookies.org. Upozorňujeme, že vymazáním cookies nebo zakázáním budoucích cookies možná nebudete mít přístup k určitým oblastem nebo funkcím Webové stránky.

STÍŽNOSTI A OZNÁMENÍ
Žádný nárok nebo spor týkající se:
přijetí nebo vypořádání sázky, kterou jste provedli pomocí Služeb, bude považováno za více než 30 dnů po datu původní transakce; a
hra, kterou jste hráli pomocí Služeb, bude považována za více než 12 (dvanáct) týdnů po datu, kdy došlo k příslušné transakci nebo hře.
Pokud si přejete podat stížnost týkající se Služeb, jako první krok byste měli co nejdříve v přiměřené lhůtě kontaktovat Zákaznické služby týkající se Vaší stížnosti, která bude v případě potřeby v rámci našeho zákaznického servisu eskalována až do vyřešení.
Pokud vznikne spor vyplývající z Podmínek používání, které nemohly být Služby zákazníkům vyřešeny v souladu s odstavcem 26.2, můžete požádat, aby záležitost byla řešena manažerem nebo nadřízeným. Budeme se snažit tuto záležitost vyřešit k Vaší spokojenosti buď okamžitě, nebo prostřednictvím Vás.
Berete na vědomí, že náš generátor náhodných čísel bude určovat výsledek her hraných prostřednictvím Služeb a přijímáte výsledky všech těchto her. Dále souhlasíte s tím, že v nepravděpodobném případě neshody mezi výsledkem, který se objeví na obrazovce a herním serverem používaným ve hrách VIP, převažuje výsledek, který se objeví na herním serveru, a potvrzujete a souhlasíte s tím, že naše záznamy budou konečnou pravomoc při určování podmínek a okolností Vaší účasti na příslušné online herní činnosti a výsledků této účasti.
Pokud vás chceme kontaktovat, můžeme tak učinit s použitím kterékoli z vašich kontaktních údajů. Oznámení budou považována za řádně doručená a přijatá Vámi ihned po odeslání e-mailu nebo poté, co jsme s Vámi komunikovali přímo telefonicky (včetně toho, kde vám zanecháme hlasovou schránku), nebo tři (3) dnů po datu odeslání jakéhokoli dopisu. Při dokazování doručení jakéhokoli oznámení postačí v případě dopisu prokázat, že takový dopis byl řádně adresován, orazítkován a umístěn na poštu; a v případě e-mailu, že takový e-mail byl zaslán na zadanou e-mailovou adresu (pokud existuje) v podrobnostech kontaktu v době odeslání takového e-mailu.

PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ
Vyhrazujeme si právo převést, postoupit, sublicencovat nebo slíbit Podmínky užívání („postoupení“), a to zcela nebo zčásti, jakékoli osobě bez předchozího upozornění, pokud bude takové postoupení za stejných podmínek nebo podmínek. které jsou pro vás neméně výhodné.
Nesmíte postoupit, sublicencovat ani jinak převádět jakýmikoli jakýmikoli jakýmikoli Vašimi právy nebo povinnostmi podle Smluvních podmínek.

UDÁLOSTI MIMO NAŠE KONTROLY
Nebudeme nést odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění v plnění jakýchkoli našich závazků vyplývajících z podmínek používání, které jsou způsobeny událostmi mimo naši rozumnou kontrolu, včetně (bez omezení) jakýchkoli výpadků telekomunikační sítě, výpadků napájení , selhání počítačového (nebo jiného) vybavení třetí strany, požáru, blesku, výbuchu, povodní, vážného počasí, průmyslových sporů nebo výluků, teroristické činnosti a jednání vlády či jiných příslušných orgánů („událost vyšší moci“).
Naše výkony jsou považovány za pozastavené po dobu, kdy bude pokračovat událost Vyšší moci, a budeme mít prodloužení času na provedení po dobu této doby. Využijeme naše rozumné snahy k uzavření události vyšší moci nebo k nalezení řešení, podle kterého by naše závazky mohly být splněny i přes událost Vyšší moci.

WAIVER
Nebudeme-li trvat na striktním plnění Vašich povinností nebo pokud nebudeme vykonávat některá z práv nebo opravných prostředků, na které jsme oprávněni, nepředstavuje to vzdání se těchto práv nebo opravných prostředků a nezbavuje vás od dodržování těchto práv. těchto povinností.
Vzdání se u nás na libovolné standardní situace nebude znamenat zřeknutí se jakékoliv následné prodlení.
Žádné z našich ustanovení o podmínkách používání nebude prominuto, pokud nebude výslovně uvedeno, že se jedná o prominutí a je vám písemně sděleno v souladu s výše uvedeným odstavcem 26 (Reklamace a oznámení).

ODDĚLITELNOST
Pokud některá z podmínek užívání určí kterýkoli příslušný orgán, že je neplatná, nezákonná nebo nevymahatelná v jakémkoli rozsahu, bude tato podmínka, podmínka nebo ustanovení v tomto rozsahu odděleno od zbývajících podmínek, podmínek a ustanovení, která budou i nadále platná. v plném rozsahu povoleném zákonem.
V takových případech bude část považovaná za neplatnou nebo nevymahatelnou změněna způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy tak, aby co nejvěrněji odrážel původní záměr VIP sázek.

CELÁ SMLOUVA
Smluvní podmínky a jakýkoli dokument, na který se výslovně odkazuje, představují úplnou dohodu mezi Vámi a námi a nahrazují jakoukoli předchozí dohodu, porozumění nebo ujednání mezi Vámi a námi, ať už ústní nebo písemnou.
My všichni bereme na vědomí, že se žádný z nás nespoléhal na žádné prohlášení, závazek nebo slib poskytnutý druhou stranou nebo vyplývající z čehokoli, co bylo řečeno nebo napsáno při jednáních mezi námi, s výjimkou případů výslovně uvedených v podmínkách používání.
Žádná ze stran nebude mít žádný opravný prostředek, pokud jde o jakékoli nepravdivé prohlášení učiněné druhou stranou, ať už ústně nebo písemně, před datem uzavření smlouvy (ledaže takové nepravdivé prohlášení bylo učiněno podvodně) a jediným opravným prostředkem druhé strany je porušení těchto ustanovení. smlouvy, jak je uvedeno v Podmínkách použití.

PRÁVO A JURISDIKCE
Tyto Podmínky používání (s výhradou odstavce 24.2) se řídí a vykládají v souladu se zákony Curacao, Nizozemské Antily.
Soudy Curacao, Nizozemské Antily budou mít nevýlučnou jurisdikci nad jakýmikoli spory vyplývajícími z Podmínek užívání.

ODPOVĚDNÉ HRY / HRÁNÍ
Pro zákazníky, kteří chtějí omezit své hazardní hry, poskytujeme dobrovolnou politiku vyloučení ze společnosti, která vám umožňuje uzavřít váš účet nebo omezit možnost uzavírat sázky nebo hru na webových stránkách po dobu minimálně šesti měsíců. Můžete požádat, aby omezení trvalo po dobu až pěti let. Jakmile bude váš účet vyloučen ze svého účtu, nebudete moci účet za žádných okolností znovu aktivovat do uplynutí lhůty zvolené podle tohoto odstavce. Po uplynutí lhůty pro vlastní vyloučení budete mít právo znovu zahájit využívání Služeb kontaktováním Zákaznických služeb nebo otevřením nového účtu.
Pokud požadujete jakékoli informace týkající se tohoto zařízení, obraťte se na Zákaznické služby prostřednictvím karty Nápověda nebo si prohlédněte sekci Responsible Gaming.
Vynasnažíme se, abychom zajistili dodržování samo-vyloučení. Vlastní vyloučení však vyžaduje společný závazek jak pro vás, tak pro VIP sázky. Během období vyloučení ze společnosti Nesmíte se pokusit o otevření nových účtů a souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost ani žádnou odpovědnost, pokud budete pokračovat v hazardních hrách a / nebo se budete snažit o používání Webové stránky a nebudeme schopni rozpoznat nebo určit, zda jste požadovali samo-vyloučení za okolností, které jsou mimo naši rozumnou kontrolu, včetně, ale nejen, otevírání nového účtu, hazardních her v LBO nebo telefonicky, nikoli přes internet nebo pomocí jiného jména nebo adresy.
VIP Stakes se zavazuje podporovat iniciativy Zodpovědné hraní.

ODKAZY
Pokud poskytujeme hypertextové odkazy na jiné webové stránky, děláme to pouze pro informační účely. Tyto odkazy používáte na vlastní riziko a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah nebo používání těchto webových stránek nebo za informace na nich obsažené. Nesmíte odkazovat na tuto stránku ani jej bez našeho výslovného souhlasu.

KONTAKTUJTE NÁS
VIP stávky lze kontaktovat na adrese uvedené v odstavci 2.1 výše; e-mailem na adresu na stránce „Kontaktujte nás“.

POLITIKA OCHRANY ÚDAJŮ A SOUKROMÍ
Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je nezbytné, abychom vaše osobní údaje shromažďovali a jinak používali, abychom vám umožnili přístup k webovým stránkám a jejich používání a umožnili vám účast na hrách nebo sázkách.

Tímto bereme na vědomí, že při shromažďování vašich osobních údajů, jak je uvedeno v předchozím ustanovení, jsme vázáni zákonem o ochraně osobních údajů. Budeme chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí v souladu s nejlepšími obchodními postupy a platnými zákony.

Vaše osobní údaje použijeme k tomu, abychom vám umožnili účastnit se her a sázek a provádět operace relevantní pro vaši účast na hrách nebo sázkách. Vaše osobní údaje můžeme také použít k tomu, abychom vás informovali o změnách, nových službách a akcích, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Pokud si nepřejete dostávat taková přímá marketingová data, můžete se z této služby odhlásit (přihlaste se do svého účtu VIP Stakes / upravit profil, abyste se mohli odhlásit). Pokud si přejete znovu se přihlásit a získat jakýkoli druh marketingového materiálu, kontaktujte Zákaznickou podporu.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, pokud takové zpřístupnění není nezbytné pro zpracování vašich požadavků v souvislosti s vaší účastí na hrách nebo sázkách; nebo pokud to nevyžaduje zákon; nebo pokud tak neučiníme, abychom mohli odpovědně plnit povinnosti proti podvodům a praní špinavých peněz, kterým podléháme. Protože obchodní partneři nebo dodavatelé nebo poskytovatelé služeb společnosti VIP Stakes mohou nést odpovědnost za určité části celkového fungování nebo provozu webových stránek a za nabízení produktů, mohou jim být sděleny osobní údaje. Zaměstnanci VIP sázek, v konkrétní zákaznické podpoře, platebním týmu a ostatním zaměstnancům budou mít také přístup k vašim osobním údajům za účelem plnění svých povinností a poskytování pomoci a služby. Abychom vám mohli poskytnout efektivní služby, my a / nebo naši poskytovatelé služeb mohou přenášet vaše osobní údaje z jedné země do druhé na celém světě. Pokud budeme přenášet data mimo / uvnitř Evropského hospodářského prostoru, budeme dodržovat protokoly o transferu vyžadované právem EU. Tímto souhlasíte s takovým zveřejněním a s takovými přenosy údajů, jak je uvedeno v tomto odstavci.

Veškeré informace poskytnuté jako osobní údaje uchováváme. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům. Žádné údaje nesmějí být zničeny, pokud to nevyžaduje zákon, nebo pokud není nutné uchovávat informace pro účely vztahu.

Při zpracování vašeho sázkového účtu a souvisejících transakcí se můžeme obrátit na ratingové agentury, agentury pro zjišťování podvodů, agentury proti praní špinavých peněz. Tyto agentury mohou uchovávat záznamy o vašich informacích. Tímto souhlasíte s tímto zveřejňováním a uchováváním těchto záznamů třetími stranami.

Aby byla vaše návštěva na webových stránkách uživatelsky příjemnější, aby sledovala návštěvy webových stránek a zlepšila službu, shromažďujeme malé informace odeslané z vašeho prohlížeče, tzv. Cookie. Pokud chcete, můžete vypnout kolekci souborů cookie (informace o tom, jak postupovat) naleznete v pokynech pro prohlížeč. Musíte však poznamenat, že vypnutí souborů cookie může omezit používání webových stránek. Další informace naleznete v našem dokumentu Zásady používání souborů cookie.

Můžeme vás pravidelně kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo jinými formami mobilní komunikace s nabídkami a akcemi z jiných VIP sázek, které jsou provozovány a pod licencemi VIP Stakes. Souhlasíte s tímto kontaktem.

Hovory mohou být nahrávány a používány pro účely školení. Můžeme zveřejnit obsah po obdržení objednávky ze strany jakéhokoli regulačního nebo vládního orgánu, aby tak učinila, nebo podle jakéhokoli ustanovení zákona o správě. Hovory a elektronická komunikace jsou uloženy po dobu jednoho roku a poté ze systému vymazány.

Hrát teďhttps://vipstakes.com

Aktivní bonusy

Celkový: 111
225 Free Spins bez vkladu na VIP Stakes 50X Požadavky na sázky £ 765000 Max cash out speciální bonus: € 790 Casino turnaje freeroll na Spinderella Novomatic Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

EUR 330 kasino zdarma na VIP sázkách 35x Požadavky na sázky € 861000 Maximální výprodejDalší bonus v kasinu: 115 Free Spins právě teď na Devil & s Delight ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 66 Online Casino turnaj na VIP sázkách 40x Play přes Casino $ 357000 Maximum WithdrawalExtra Bonus: $ 4165 Žádný vkladový bonus na herních automatech Jade Idol Amaya Casino ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

425% Casino uvítací bonus na VIP sázkách 35X Play přes Casino € 29000 Maximální výprodejDalší bonus do kasina: $ 160 Casino Chip na Super Heroes ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

Eur 755 Casino turnaje freeroll na VIP Stakes 77x WageringEUR 127000 Maximum WithdrawalExtra Bonus: 15 bezplatná otočení zdarma na Fistuffs Netent Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 1515 Žádný vkladový bonus na VIP sázkách 66x Wager requirementsEURO 330000 Maximální bonusový bonus: 860% Bonus za zápas na Groovy Sixties ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

EUR 50 zdarma kasinový žeton na VIP sázkách 45X Požadavky na sázky $ 423000 Max CashOutExclusive Casino Bonus: 395% Bonus za vklad vkladů na Prosperity Palace ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

315% Bonus za vkladové vklady na VIP sázkách 33X Play přes kasino € 752000 Max CashOutExclusive Bonus: $ 115 Bonus za vklad na Transylvanian Beauty Bf Games Casino Slots ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

EUR 22 Mobilní turnaj na freerollu na VIP sázkách 55X Play přes Casino $ 928000 Maximální výplataSpeciální bonus: 680% zápas v kasinu na Blast Boom Bang ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 295 Online Casino turnaj na VIP sázkách 40x WagerEUR 859000 Max VyřazeníDalší bonus: $ 600 Volný kasinový čip na Silent Samurai ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 2975 Žádný vkladový bonus na VIP sázkách 65X Přehrát přes € 905000 Max WithdrawalSpeciální bonus: € 585 Mobilní turnaj freerollů na Boost Racers ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

265 Otáčení zdarma na VIP sázkách 55X sázka $ 219000 Maximální výprodejDalší kasinový bonus: EURO 620 ZDARMA Casino Chip na technologii Fortune Fish Casino Slot Machine ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 480 Free Casino Chip na VIP sázkách 50x WageringEURO 923000 Maximální bonus: $ 2960 Žádný vkladový bonusový kód na Double Dragon ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 3135 Žádný vklad Bonus Casino na VIP sázky 50x sázka £ 462000 Max CashOutadditional bonus: Eur 3130 Žádný vklad na lebky legendy ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

Eur 777 Mobilní turnaj ve freerollu na VIP sázkách 30x Sázení $ 544000 Max CashOutExclusive Casino Bonus: 205 Free Spins právě teď na Šampionovi Sofa ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 695 Mobilní turnaj ve freerollu na VIP sázkách 77x Přehrajte si přes 727000 Max cash outexclusive bonus: 120 Trial Spins na Fear The Zombie Fugaso Casino Slots ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 90 Vstupenky zdarma na VIP sázky 60X Požadavky na sázky $ 235000 Max VýběryDalší bonus v kasinu: € 685 Free Casino Tour na Dice Tronic ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 425 ZDARMA Kasino Chip na VIP sázky 33x Hrát přes CasinoEUR 183000 Maximum WithdrawalExtra Casino Bonus: € 875 Mobilní turnaj freeroll turnaje na Golden Chief Barcrest Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

155 Free spins žádný vklad na VIP Stakes 77x Wager požadavky $ 771000 Max CashOuts special bonus: € 290 zdarma kasino čip na Kings of Cash ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

Eur 225 Casino Chip na VIP sázky 35x Wager € 872000 Max cash outexclusive bonus: $ 725 Online Casino turnaj na Bonus Bears ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 575 žádné vkladové bonusové kasino na VIP sázkách 33x Play přes kasino € 728000 Max Withdrawalextra bonus: 300 Free Spins žádné vkladové kasino na výstavbě Cash Multislot Casino Slots ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

205 Free Spins žádné vkladové kasino na VIP Stakes 44x Hrajte přes Casino $ 408000 Maximum WithdrawalExtra Bonus: € 230 Žádné vkladové bonusové kasino na Diamond Dice ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 100 Free Chip Casino na VIP sázkách 30x Přehrát přesEur 579000 Max CashOutExclusive Bonus: € 590 zdarma kasino čip na krále Bam Bam ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 100 Free Chip Casino na VIP sázkách 77X Wager $ 785000 Max WithdrawalExclusive Bonus: 910% Bonus za první vklad na fotbalovém šampionátu ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

44 Free Spins bez vkladu na VIP Stakes 35x Sázení € 89000 Max cash outDalší bonus v kasinu: $ 335 Denní turnaj freerollu na turnaji Jolly Roger & s ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 290 ZDARMA Chip na VIP sázkách 50x Sázení € 401000 Max VyřazeníDalší bonus: € 2935 Žádný vkladový bonus na hru Spina Colada Yggdrasil ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

65% Bonus na uvítací kasino na VIP sázkách 55x Play přes CasinoEURO 247000 Max CashOutExtra Casino Bonus: 290 Free točí žádný vklad na Fruity Frost Booongo Casino Slots ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 666 Casino turnaje freeroll na VIP sázkách 44X WagerEURO 175000 Max cash outDalší kasino bonus: $ 1111 Casino turnaje freeroll na Wheel of Fortune: Ho ...... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 645 Online kasinový turnaj na VIP sázkách 60X Přehrajte si peníze přes Euro 952000 MaxDalší bonus: € 444 Free Casino Tour na Odysseus Playson Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 400 ZDARMA Chip na VIP sázkách 55X Wager požadavky £ 953000 Max cash outDalší bonus: € 440 Žádný vklad bonusový kód na Jekyll Hyde Microgaming Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

595% Zápasové bonusové kasino na VIP sázkách 45x Přehrajte si EURO 16000 Max cash outExkluzivní kasinový bonus: £ 4575 NEPŘIJETE BONUS CASINO na 777 Diamonds 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 255 Volné peníze na VIP sázkách 40X Hrajte přes € 314000 Max zvláštní výherní bonus: 260 Free Spins na Green Rtg Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

210 bezplatná otočení bez vkladového kasina na VIP sázkách 55X Zahrajte si prostřednictvím CasinoEURO 15000 Max Výherní bonus: $ 610 Casino Tour na řece Riches ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

95 Free Spins Casino na VIP sázkách 66x Hrajte přes € 638000 Max Srážky na speciální bonus: $ 2330 Žádný vklad na pokladnici ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 265 Žádné vkladové bonusové kasino na VIP sázkách 50X Wager requirementsEur 186000 Maximální bonusový bonus: Eur 650 Free Chip Casino na Fruitz ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

520% Bonusové kasino na VIP sázkách 35X Zahrajte si prostřednictvím kasina $ 799000 Max VýběryDalší bonus: $ 190 Casino turnaj ve stylu tučňáka ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

165% Bonus bez pravidel! na VIP Stakes 65X WageringEur 859000 Max bonusový bonus: 960% Nejlepší kasino bonusového přihlášení na Magic Charms Microgaming Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

230 bezplatná otočení bez vkladu na VIP sázkách 77x Sázení $ 829000 Max CashOutadditional bonus: 175 bezplatná otočení na Whospunit? ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 480 Bezplatné kasino na VIP sázkách 30x Hrajte přes CasinoEur 282000 Max cash outExtra Casino Bonus: Euro 415 Online Casino turnaj na Nirvana Yggdrasil Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 700 turnaj na VIP sázkách 55x Play přes € 899000 Max CashOutDalší bonus: 240 Loyalty Free Spins! o člověku z oceli ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 2615 Žádné vklady Bonus Kasino na VIP sázky 30x WageringEUR 266000 Max cash outDalší bonus: $ 3165 NO DEPOSIT CASINO BONUS na Aladdins Legacy ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 444 Online Casino turnaj na VIP sázkách 77x Sázení € 598000 Max cash outExclusive Bonus: Bonus 660% vkladu na tři přání Betsoft Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

Eur 4465 Žádný vkladový bonusový kód na VIP Stakes 44X Wager € 148000 Max CashOutDalší bonusové karty: 830% Bonusové bonusové kasino na Bonus Frenzy Simba ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

EUR 575 Denní turnaj freerollu na VIP Stakes 33x Wager € 410000 Max cash outDalší bonus: £ 370 zdarma čip na Empire Fortune ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 4985 NE DEPOSIT na VIP sázkách 50x Wager $ 271000 Max Sběratelský bonus: $ 1325 Žádný vklad Bonus Casino na Barnstormer Bucks ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

£ 1070 Žádný vkladový bonus na VIP Stakes 44x Wager € 586000 Max CashOutadditional bonus: $ 375 ZDARMA Chip Casino na ztraceném tajemství Atlantis ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 65 Zdarma Cash na VIP sázkách 45X Hrajte přes Casino $ 388000 Max CashOutExclusive Bonus: $ 610 turnaj na Monster Carlo ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

85% Zápasové bonusové kasino na VIP sázkách 65X Zahrajte si prostřednictvím CasinoEURO 185000 Max CashOutextra bonus: € 170 Žádný vklad kasino bonus na hracím automatu Jekyll a Hyde Playtech ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 3390 Žádný vkladový bonus na VIP sázkách 77x Přehrajte € 910000 Max CashOutspeciální bonus: 380% Bonusové kasino na Mandarin Fortune ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

230% Bonus za první vklad na VIP sázkách 30X WagerEUR 200000 Max cash outDalší bonus: EUR 4835 žádný vklad kasina bonus na Sweet Harvest ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 505 Online Casino turnaj na VIP sázkách 77x Sázení $ 634000 Maximální výprodejSpeciální bonus: $ 350 ZDARMA Chip na noc tajemství ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

Eur 120 Online Casino turnaj na VIP sázkách 55x Wager $ 474000 Max cash outExtra Casino Bonus: 135 Free Spins právě teď na Sugar Rush Winter ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

110 FREE Spins na VIP sázkách 30x sázení £ 967000 Max CashOutExtra Bonus: 195 věrnostní bezplatná otočení! na skandinávských Babes Playn Go Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

275% Zápas Bonus Kasino na VIP sázky 33x sázka € 436000 Max CashOutexclusive bonus: 55% Bonus na vkladový zápas na trik nebo léčení herních automatů Leander Casino ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 3855 Žádný bonusový bonusový vklad na VIP sázkách 40X Wager requirementsEUR 685000 Max cash outExclusive Casino Bonus: 705% Bonus za první vklad na míči hanby ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 345 žádný vklad bonus kód na VIP sázky 33x sázka £ 501000 Max CashOutextra bonus: € 885 Online Casino turnaj na Treasure Run ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

590% Nejlepší bonusové kasino na VIP sázkách 40x Přehrajte £ 450000 Maximální výherní bonusDalší bonus: 960% Bonus za kasino na Odyssee ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 3400 Žádné vklady Bonus Kasino na VIP sázky 65x Wager € 401000 Max cash outSpeciální bonus: 255 bezplatná otočení na Gangster Gamblers ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 1015 Žádné vkladové kasino bonus na VIP sázkách 44X Sázení $ 83000 Max WithdrawalExclusive Bonus: $ 350 kasinový čip na krále Artušovi ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

EUR 405 Casino Chip na VIP sázkách 77x Hrajte přes € 565000 Maximum WithdrawalExclusive Bonus: $ 780 Online Casino Turnaj na Burlesque Hd World Match Casino Slots ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

Strana 1 z 21 2

Nespolehlivé bonusy

Celkový: 0

Je nám líto, nebyl nalezen bonus kasina