Snímek obrazovky Casino Secret
Obchod RSS

Casino Secret

 1. ÚVOD

1.1. Tato webová stránka, www.casinosecret.com (Dále jen "webová stránka„) Provozuje Casino Secret Limited („we","us"Nebo"webové stránky„) Společnost registrovaná na Maltě s registračním číslem společnosti C86426 se sídlem #2, Geraldu Farrugia Street, Zebbug, Malta.

1.2. Tato smlouva stanoví podmínky, které tvoří závazný smluvní vztah mezi Casino Secret Ltd a registrujícím hráčem, dále jen „Uživatel“. Přístupem. souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Tyto Podmínky se vztahují na všechny hry s námi prostřednictvím jakéhokoliv zařízení, včetně aplikací ke stažení na mobilním zařízení, a zůstávají v platnosti tak dlouho, dokud zůstane registrovaný účet aktivní.

Než začnete používat jakoukoliv část stránek, přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky.

1.3. Casino Secret Limited je licencován a regulován tak, aby poskytoval své služby na základě následujících licencí Malta Gaming Authority (MGA), Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta. Tyto licence nás opravňují poskytovat online sázkové a herní služby prostřednictvím těchto stránek (dále jen „služby“):

Licenční číslo - MGA / B2C / 259 / 2014 vydané na 1st August 2018

1.4. Jakýkoli odkaz na „vás“ a „vaše“ se vztahuje na vás, uživatele stránek.

1.5. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ na registrační stránce souhlasíte s tím, že jste si přečetli, porozuměli a jste vázáni těmito Podmínkami. Tyto Smluvní podmínky jsou tvořeny:

- tyto obchodní podmínky;
- Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie;
- veškeré podmínky a pravidla týkající se povýšení, bonusů a zvláštních nabídek, které se mohou čas od času uplatňovat;
- naše pravidla pro sázení a hry (včetně případných podmínek a podmínek konkrétních propagačních akcí, které se mohou na Stránce čas od času vyskytovat a které lze nalézt na webové stránce věnované konkrétní promo akci v příslušné části Stránky) ( „Pravidla hry")

1.6. Pokud s těmito Podmínkami a podmínkami nesouhlasíte, a to vcelku nebo zčásti, nebo si nepřejete být jimi vázáni, měli byste stránku okamžitě opustit. Vaše další užívání stránek bude považováno za souhlas s těmito Podmínkami.

 1. ZMĚNA PODMÍNK

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit podmínky. Zajistíme, že jakékoli významné změny těchto Podmínek budou předem oznámeny vhodnou metodou (například e-mailem nebo prostřednictvím oznámení na Webových stránkách). Doporučujeme však, abyste si občas zkontrolovali Smluvní podmínky, abyste se ujistili, že s nimi souhlasíte, a vaše další používání Webových stránek bude považováno za souhlas s jakýmikoliv změnami, které můžeme učinit.

 1. VÝKLAD

3.1. V těchto Podmínkách, pokud kontext nevyžaduje jinak:

3.1.1. odkazy na tyto Podmínky zahrnují odkazy na tyto Podmínky a podmínky, které jsou čas od času obměňovány, doplňovány a / nebo nahrazovány;

3.1.2. V případě, že dojde ke konfliktu nebo nesouladu mezi Podmínkami a jakýmikoli dalšími pravidly Zásad ochrany osobních údajů, mají přednost tyto Všeobecné obchodní podmínky. V případě rozporu nebo nesouladu mezi těmito Podmínkami a bonusovými podmínkami mají přednost pravidla o bonusových podmínkách.

3.1.3. odkazy na klauzule nebo pododdíly jsou odkazy na ustanovení a pododdíly těchto Podmínek

3.1.4. záhlaví klauzule slouží pouze pro informaci a nemají vliv na výklad těchto Podmínek.

3.1.5. odkazy na „sázky“ případně zahrnují odkaz na „sázky“ a „sázky“;

3.1.6. odkazy na servery nebo „naše servery“ v příslušných případech zahrnují odkaz na servery Casino Secret Limited a na servery třetích stran, které jsou používány za účelem poskytování Služeb na Stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek;

 1. OTEVŘENÍ A ŘÍZENÍ ÚČTU

4.1. Aby bylo možné na Stránce provést jednu nebo více sázek, musíte s námi otevřít účet („Účet“). O otevření účtu můžete požádat vyplněním online přihlášky na adrese www.casinosecret.com. Je to pouze vyplněním celého on-line přihlášky na výše uvedeném odkazu, že jste považováni za majitele účtu a můžete hrát za skutečné peníze na Stránkách.

4.2. Přihlásíte se k účtu a zaručujete, že:

4.2.1. máte nejméně osmnáct (18) let nebo věk právního souhlasu s poskytováním Služeb v souladu s právními předpisy jurisdikce, ve které se nacházíte při používání Stránky, podle toho, která hodnota je vyšší. Chápete, že používání našich služeb není vhodné pro nezletilé a že nebudete pomáhat nezletilému žádat o účet nebo ho používat;

4.2.2. budete vždy dodržovat tyto Podmínky. Hráčům je zakázáno prodávat, převádět a získávat účty vůči jiným hráčům nebo od nich;

4.2.3. nebudete žádným způsobem zneužití žádným způsobem, jakýmkoli online sázením nebo hazardními hrami nebo jakoukoliv bonusovou nabídkou či jiným propagačním programem, který nabízíme;

4.2.4. veškeré informace, které nám poskytnete, a to buď na základě žádosti o Účet, následně nebo v souvislosti s vaším Účtem (včetně jména, příjmení, data narození, místa bydliště, e-mailové adresy a telefonního čísla) , přesné, aktuální a nezavádějící a že nás okamžitě informujete, pokud dojde ke změně těchto informací;

4.2.5. souhlasili jste s obdržením informací o bonusových nabídkách a dalších informacích z Casino Secret Limited (jak je definováno v článku 4.3) Pokud si nepřejete být informováni o bonusech a jiných nabídkách, jste oprávněni se odhlásit následováním odkazu a kroků uvedených na našich stránkách Ochrana osobních údajů a souborů cookies;

4.2.6. chápete, že existuje riziko ztráty peněz hazardními hrami nebo hraním her na Stránkách a že jste plně zodpovědní za jakékoli vzniklé ztráty;

4.2.7. Účet u nás ještě nemáte, nechali jsme Váš Účet pozastaven nebo uzavřen v souladu s Podmínkami nebo jste v současné době sami vyloučeni;

4.2.8. Neměli byste mít nepřiměřená očekávání o výhrách, které můžete učinit prostřednictvím hazardních her na Stránkách. Berete na vědomí a chápete, že malá část zákazníků může trpět závislostí na hazardních hrách a často potřebuje odbornou pomoc, aby se mohla vypořádat se svou závislostí a překonat ji. Prosím podívejte se na naše Zodpovědné hraní stránku, která je k dispozici prostřednictvím odkazu v dolní části každé stránky na Stránce, abyste se seznámili s odpovědnými herními opatřeními, které nabízíme, a seznamem místních organizací, které vám mohou pomoci;

4.2.9. že zdroj všech peněz, které používáte na Stránkách, není nezákonný a že nebudete Stránku používat pro jakoukoli nezákonnou nebo podvodnou činnost, včetně, nikoli však výlučně, praní peněz podle zákonů jakékoli jurisdikce, která se na vás vztahuje. Dále prohlašujete, že na stránky nebudete sázet na události, ve kterých jste přímo nebo nepřímo zapojeni do jakékoli funkce nebo o kterých jste získali informace prostřednictvím neetických nebo nelegálních prostředků;

4.2.10. berete na vědomí a chápete, že trestní a / nebo občanskoprávní řízení může být zahájeno proti vám a jakékoli jiné osobě (osobám) v souvislosti s vaším zapojením do výše uvedených činností a vyhrazujeme si právo předat, na základě vlastního uvážení, veškeré informace příslušným orgánům k dalšímu vyšetřování v případě, že některá z výše uvedených činností je podezřelá nebo jinak propojená s vaším účtem, a to bez toho, aby vám bylo oznámeno, že tak činíte. Berete na vědomí, že budeme informovat příslušné orgány o sebemenším náznaku všech transakcí a / nebo činností, které naznačují možné praní peněz. Tímto souhlasíte s tím, že se zřeknete veškerých práv, která můžete mít, v právním nebo jiném smyslu, jakékoli povahy a v jakékoli jurisdikci v plném rozsahu v souvislosti s tímto zveřejněním. Kromě toho si vyhrazujeme právo držet jakékoli finanční prostředky, o kterých se domníváme, že jsou v souvislosti s nezákonnou nebo podvodnou činností, a nemůžeme vám k tomu poskytnout žádný důvod.

4.3. Nesmíte žádat o Účet ani používat žádnou z našich Služeb, pokud jste vy nebo člen Vaší domácnosti v posledních dvou letech zaměstnancem Casino Secret Ltd. Pro účely tohoto článku 4.3 zahrnuje „zaměstnanec“ třetí osobu. smluvní strany, jako jsou poskytovatelé licencí, dodavatelé softwaru, vývojáři nebo partneři a všechny tyto osoby jakýmkoli způsobem spojené s jakýmkoli členem Casino Secret Ltd.

4.4. Nesmíte žádat ani zřídit Účet, pokud nejednáte jako hlavní a jednáte jménem někoho jiného nebo pro někoho jiného.

4.5 Vyhrazujeme si právo uzavřít Účet a ponechat si zůstatek na tomto Účtu, pokud máme důvodné podezření, že Účet je používán nebo kontrolován jinou osobou než osobou uvedenou jako držitel registrovaného účtu a / nebo tam, kde máme přiměřený účet. podezření, že Účet je používán podvodným způsobem nebo jinak ve spojení s jednou nebo více marketingovými pobočkami Casino Secret Ltd.

4.6. Pokud není uvedeno jinak, finanční prostředky uložené na jednom účtu nelze převést na jiný účet.

4.7. V jednom okamžiku můžete u nás mít pouze jeden účet. Vyhrazujeme si právo uzavřít jakékoli více Účtů otevřených na stejném jménu nebo jakýmkoli způsobem, které lze odkazovat na stejnou osobu. V rámci výlučného uvážení Casino Secret Limited a v případě, že se domníváme, že více účtů bylo otevřeno v pravém omylu, můžeme souhlasit s tím, že budeme účtovat jeden účet, který jste s námi otevřeli, s jakýmkoliv zůstatkem na vašem dalším účtu (účtech). Pokud máme důvodné důvody domnívat se, že došlo k podvodu nebo pokusu o podvod, vyhrazujeme si právo zrušit jakoukoli související transakci, jakýkoli bonus nebo jakoukoli jinou propagaci, aniž by byla dotčena jakákoli jiná akce. V těchto Podmínkách se má za to, že odkaz na „podvod“ zahrnuje „zneužití bonusu“. Zneužívání bonusů zahrnuje mimo jiné otevírání více než jednoho účtu za účelem uplatnění dodatečného bonusu nebo výhody. Na jednu IP adresu a / nebo počítačový přístroj lze otevřít pouze jeden účet.

4.8. Nesmíte dovolit žádné třetí osobě používat váš účet a jste plně zodpovědní za jakékoli ztráty, které třetí straně vzniknou na vašem účtu. Budete-li mít podezření, že třetí strana získala přístup k vašemu Účtu, okamžitě nás informujete a vy nám budete plně pomáhat při vyšetřování této záležitosti.

4.9. Chápete, že finanční prostředky vložené na váš účet nezaslouží žádné úroky a nesmíte považovat Casino Secret Limited za žádnou formu finanční nebo bankovní instituce.

4.10. Rozumíte a souhlasíte s tím, že Casino Secret Limited přísně zakazuje používání robotických, automatizovaných, mechanických, elektronických nebo jiných zařízení k automatizovanému rozhodování v jakékoli hře nebo s ohledem na jakoukoli sázku na Stránce, ať už se o takové použití pokoušíte, nebo zda vás ovlivňuje. třetí stranou. Pokud bychom měli důvodné podezření, že takovéto zařízení je používáno na Stránkách, vyhrazujeme si právo zrušit jakoukoliv sázku nebo vklad, o kterých má podezření, že byly provedeny pomocí takového zařízení a / nebo vyloučit jakéhokoli zákazníka z jakékoli propagace nebo soutěže, ve které je podezřelého, že takové zařízení bylo použito a / nebo pozastavilo dotyčný Účet až do vyšetřování záležitosti a / nebo ukončí Účet podle svého vlastního uvážení. Používání těchto zařízení považujeme za rovnocenné podvodům a vyhrazuje si právo v takovém případě nevrátit žádný zůstatek na Účtu v době ukončení a zrušit všechny nevyřízené sázky nebo hry.

4.11. Rozumíte a souhlasíte s tím, že je zakázáno používat jakýkoli prostředek, který je určen k poskytnutí nespravedlivé výhody hráči. Tyto zakázané zdroje mohou zahrnovat mimo jiné softwarové aplikace a databáze třetích stran, jakož i webové stránky, webové databáze, služby předplatného a pomoc jakékoli jiné osoby bez ohledu na to, zda je tato osoba také držitelem licence. účet Casino Secret Limited. 'Nespravedlivá výhoda' je definována jako použití technik hry, jako je počítání karet, Casino Secret Limited může ukončit účet a zadržet zůstatek na účtu každého hráče, u kterého se zjistí, že má prospěch z nekalé výhody.

4.12. Casino Secret Limited si vyhrazuje právo ukončit účet, zakázat hráčovi a ponechat si všechny finanční prostředky, u nichž je důvodně podezřelý, že se hráč účastní nebo napomáhá jiným účastníkům, podvádění a podvodným činnostem, jejichž příkladem je použití odcizených nebo padělané kreditní karty nebo čísla účtů, dumping čipů, padělání, tajné dohody a předkládání údajů nebo dokumentů, které jsou padělané, odcizené nebo jinak spreneverené.

4.13 Casino Secret Limited si vyhrazuje právo ukončit účet, zakázat hráčovi, ponechat si všechny finanční prostředky a považovat všechny nevyřízené sázky za ztracené, kde je tento hráč oprávněně podezřelý ze zapojení nebo pokusu o účast v podplácení.

4.14. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nezaručujeme žádným způsobem nebo způsobem, že vaše užívání stránek je legální v jakékoli jurisdikci a že je vaší odpovědností zajistit zákonnost vašich akcí. Nemůžeme vám poskytnout žádné právní poradenství ohledně zákonnosti internetových hazardních her ve vaší jurisdikci, ani nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za jakékoli tresty, které vám uloží jakýkoli příslušný orgán v důsledku nezákonného užívání stránek. Žádáme vás, abyste učinili vlastní kroky, abyste zjistili zákonnost nebo jinak v jurisdikci, ve které se nacházíte, před pokusem o přístup a hraní na našich Stránkách.

4.15. Nesmíte žádat ani zřídit Účet, pokud se nacházíte v jurisdikci, ve které je žádost o otevření Účtu a / nebo používání Služeb nezákonná nebo je v rozporu s platným nařízením („Zakázaná jurisdikce“). Je vaší odpovědností zajistit, aby tomu tak nebylo. Vyhrazujeme si právo okamžitě pozastavit váš Účet, pokud zjistíme, že Váš Účet byl otevřen nebo je používán z Zakázané jurisdikce.

Účet 4.16 A Casino Secret Limited smí být veden pouze jednotlivcem. Pro vyloučení pochybností nejsou podnikové účty povoleny.

4.17. Vyhrazujeme si právo kdykoli převést a / nebo licencovat, bez předchozího oznámení, právo, odpovědnost a / nebo provozování účtu Casino Secret Limited na jinou právnickou osobu, s výhradou Casino Secret Limited, která zaručuje plnění převedeného ručení .

 1. IDENTIFIKACE VAŠEHO

5.1. Když žádáte o Účet a kdykoli u nás držíte Účet, souhlasíte s tím, že můžeme:

5.1.1. požádejte vás o prokázání své totožnosti, věku a původu finančních prostředků, a to i v případě, že byl váš Účet otevřen, kdykoli jej zablokovat, pokud nebudeme spokojeni s informacemi, které jste nám poskytli nebo v případě, že je zpoždění v poskytování požadovaných informací;

5.1.2. požádejte o fotografii, ve které máte dokument (y) pro identifikaci barev, kde máme pochybnosti o pravdivosti totožnosti držitele účtu;

5.1.3. zrušit a vrátit všechny sázky umístěné a zakázat vaši hru, dokud nebude vaše totožnost, věk a / nebo původ prostředků ověřen k naší spokojenosti.

5.1.4 ukončí váš účet s okamžitým účinkem a ponechá si všechny prostředky na účtu v případě, že existuje důvodné podezření na podvodnou činnost, včetně, ale nejen, podvodných osobních údajů, padělání, pozměňování nebo odcizení totožnosti nebo finančních dokumentů nebo registrace více účtů.

5.2. Casino Secret Limited přijímá pouze barevné kopie identifikačních dokladů.

5.3. Dokumentaci zasílejte na adresu kyc@casinosecret.com nebo prostřednictvím našich webových stránek (přihlašovací údaje) na stránce Dokumenty prostřednictvím sekce „Můj účet“. Doporučujeme všem hráčům, aby nám při registraci svého účtu zaslali své oficiální osobní doklady.

5.4. Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení provádět kontroly proti registrovaným údajům o žadatelích a hráčech, aby byla zajištěna správnost poskytnutých informací, a my jsme oprávněni požadovat další důkazy o věku žadatele, způsobilosti právně uzavřít smlouvu s námi, státem kdykoli v budoucnu.

 1. TVÉ OSOBNÍ INFORMACE

6.1. Osobní údaje, které si vyhrazujeme právo požadovat pro registraci, jsou: jméno; příjmení; Rod; datum narození; bydliště; emailová adresa; telefonní číslo; jazyk, měna, číslo pasu nebo průkazu totožnosti a heslo. Je vaší odpovědností zajistit, aby všechny údaje, které jste uvedli v registračním formuláři, byly přesné a aktualizované tak, jak je vyžadováno na základě platných právních předpisů, abychom provedli křížovou kontrolu údajů, které jste zadali, s identifikačními a platebními dokumenty pro účely ověření vaší identity. Některé své osobní údaje můžete kdykoli zpřístupnit a upravovat v části „Můj účet“ na Stránkách nebo kontaktováním Zákaznického servisu. Údaje o debetu nebo kreditní kartě můžete také kdykoli smazat a / nebo zaregistrovat novou kartu. Pokud nás nebudete informovat o těchto změnách, může to mít za následek odmítnutí transakcí ze strany vaší banky, stavební společnosti nebo společnosti vydávající kreditní karty a nepřijímáme žádnou odpovědnost za transakce, které byly odmítnuty v důsledku toho, že jste nám neposkytli správné osobní údaje. podrobnosti. Je také vaší povinností chránit svou debetní a / nebo kreditní kartu za ztrátu nebo krádež a měli byste neprodleně kontaktovat Zákaznický servis v případě ztráty nebo odcizení karty. Vezměte prosím na vědomí, že ke svému křestnímu jménu, příjmení a datu narození, které bylo původně zadáno při registraci, nesmí být provedeny žádné změny, pokud nám nepředložíte důkaz k naší spokojenosti, že tyto a veškeré další osobní údaje byly zákonem změněny podle jurisdikce, ve které sídlíte. Pro změnu adresy, kterou jste původně poskytli při registraci, je vyžadován doklad o nové adrese. Kromě toho nesmí být provedeno žádné změny vašeho uživatelského jména, jak bylo původně zadáno při registraci.

6.2. V případě, že je vyžadováno uživatelské jméno, uživatelské jméno, které si zvolíte, nesmí být obscénní, výhružné, hrozivé, rasistické, urážlivé, hanlivé, hanlivé nebo v rozporu s jakýmkoli duševním vlastnictvím nebo vlastnickými právy jakékoli třetí strany a pokud to vezmeme v úvahu, a absolutní uvážení, že uživatelské jméno, které jste si vybrali, je nevhodné, vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout a zabránit vašemu užívání takového uživatelského jména s upozorněním nebo bez něj.

6.3. Poté, co jste u nás vytvořili Účet, budete následně povinni zadat svou e-mailovou adresu a heslo, abyste mohli přistupovat ke svému účtu a využívat našich služeb. Vaše e-mailová adresa a heslo by neměly být sdělovány žádné třetí straně a vy výhradně nesete odpovědnost za všechny akce, ke kterým dochází v důsledku přístupu ke Službě prostřednictvím vaší e-mailové adresy a hesla. V takovém případě přebíráte plnou odpovědnost za důsledky umožnění takového přístupu a činnosti a bez odchýlení se od obecné povahy jakýchkoli jiných odškodnění obsažených v této smlouvě, odškodníte a budete držet Casino Secret Limited neškodné, pokud jde o případné škody vzniklé z tohoto důvodu. Jakékoli porušení těchto Smluvních podmínek ze strany kohokoli, s kým zveřejníte vaše heslo, bude považováno za porušení vás.

6.4. V případě, že zapomenete své heslo, nebo že se vaše heslo stane, nebo se domníváte, že se může stát, který je znám neoprávněnému uživateli, budete o této události okamžitě informováni.

6.5. Po pěti po sobě jdoucích chybných zápisech při přihlášení bude Váš účet dočasně pozastaven z bezpečnostních důvodů a budeme požadovat, abyste odpověděli na bezpečnostní otázky a / nebo nám poslali oficiální fotografický doklad totožnosti, kterým je občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz v pořádku pro reaktivaci Účtu.

6.6. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit své heslo a / nebo jméno účtu na základě našeho vlastního a absolutního uvážení a my vás budeme informovat o jakýchkoli změnách provedených v tomto / těchto případech pomocí kontaktních údajů, které jste nám poskytli.

6.7. Budeme předpokládat, že jakákoli transakce provedená po zadání správného a odpovídajícího uživatelského jména a hesla bude provedena oprávněným Držitelem účtu, a tedy platná. V plném rozsahu povoleném zákonem nebudeme odpovědni za žádné ztráty, které vám vzniknou v důsledku neoprávněného použití nebo zneužití vašich osobních údajů. Abychom vás i nás ochránili před podvody s identitou, vyhrazujeme si právo kdykoli požadovat uspokojivý barevný doklad totožnosti s fotografií (kopie platného cestovního pasu / průkazu totožnosti / vládního průkazu / řidičského průkazu) a / nebo kopie všech použitých karet a / nebo dokladů o platbě (nedávné vyúčtování užitku nebo výpis z banky / kreditní karty). Nedodání takové dokumentace může mít za následek pozastavení Účtu.

6.8. Budeme používat přísná bezpečnostní opatření na ochranu bezpečnosti osobních údajů, které máme od neautorizovaného přístupu. Nesete výhradní odpovědnost za bezpečnost a zachování utajení svých přihlašovacích údajů a za všechny akce, ke kterým dochází v důsledku přístupu ke Službám prostřednictvím vašich přihlašovacích údajů.

6.9. Vaše osobní údaje jsou přísně důvěrné a použijeme je k tomu, abychom vytvořili a spravovali Váš Účet, vytvořili profily zákazníků a poskytli vám příležitost zabývat se Službami dostupnými na Stránkách. Pokud jste se rozhodli pro zasílání bonusových nabídek a dalších informací z Casino Secret Limited, můžeme vaše osobní údaje použít také k zasílání přímých marketingových e-mailů, dopisů poštou, SMS zpráv a propagačních telefonních hovorů (včetně automatizovaných hovorů) nové produkty a / nebo nabídky, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Tyto přímé marketingové e-maily, dopisy, poštovní zprávy a propagační telefonní hovory můžete obdržet, jakmile jste u nás zaregistrovali Účet, a to i v případě, že jste na svůj Účet neudělali žádné sázky ani neuložili žádné finanční prostředky. Viz naše Ochrana osobních údajů a souborů cookies informace o tom, jak se odhlásit.

6.10. Vyhrazujeme si právo předat osobní údaje třetím stranám, jako například poskytovatelům platebních služeb třetích stran, vládním institucím, na kterých jsme požádáni nebo povinni tak učinit, abychom splnili veškeré platné právní předpisy, právní předpisy, soudní procesy, soud nařízení nebo vládní žádost, zejména pokud je to nutné k odhalení nebo jiné prevenci trestného činu.

6.11. Další informace, které slouží k rychlému a účinnému poskytování služeb na Stránkách, jsou obvykle shromažďovány pomocí cookies. Další informace o našem používání vašich osobních údajů naleznete v našem článku Ochrana osobních údajů a souborů cookies .

 1. PŘIJATÁ MĚNA

7.1. Transakce lze provádět v několika povolených měnách a při registraci se provádí výběr. Transakce budou provedeny v měně, kterou vyberete, když poprvé otevřete svůj účet, pokud neuvedete jinou platbu při provádění platby nebo jinak při obdržení platby od nás. Udržujeme si právo provádět transakce na našich stránkách ve více měnách. Denní sazbu ECB používáme v daném čase, nebo aktuální kurz (+/- 15 minut), jak je uvedeno na adrese xe.com v den, kdy vám provádíme platby nebo když přijímáte platby od vás. Tímto berete na vědomí, že nemůžeme nést žádnou odpovědnost za kolísání měn při provádění takových konverzí. Vyhrazujeme si právo přidávat nebo odstraňovat měnové opce dle našeho uvážení. Dále si vyhrazujeme právo pozastavit umístění nebo výplatu sázek a / nebo výher v určitých měnách a zaplatit zůstatek v měně odpovídající výběru účtu.

 1. Vklady a výběry

8.1. Když otevřete Účet, vyžadujeme, abyste provedli minimální vklad dříve, než budete moci sázet nebo hrát. Minimální přijatá částka činí přibližně 10 EUR (a jakýkoliv jiný ekvivalent měny), nicméně si ponecháváme právo kdykoliv změnit tuto minimální částku, pokud to považujeme za vhodné. Minimální vklad, který můžete provést, je uveden v pokladně v okamžiku, kdy se rozhodnete provést platbu nám. Vklad můžete kdykoli provést online prostřednictvím své debetní nebo kreditní karty, e-peněženky, předplaceného voucheru nebo bankovním převodem. Hotovost a / nebo šeky nejsou uznávaným způsobem vkladu. V závislosti na určitých faktorech, jako je jurisdikce a měna, nemusí být některé platební metody dostupné. Dostupné metody ve vaší jurisdikci se objeví jako seznam, když kliknete na „Kredit“.

8.2. Vyhrazujeme si právo požadovat další informace a dokumentaci týkající se vašeho věku, totožnosti a místa bydliště na základě jakýchkoli vkladů nebo před výběrem, zejména před prvním výběrem, aby bylo možné prokázat svou totožnost dříve, než vám uvolníme finanční prostředky. Vyhrazujeme si také právo požadovat takové informace a dokumentaci o osobách, které mají vliv na vklad na vašem Účtu. Tyto informace a dokumentace (jako řidičský průkaz, vládní ID, prohlášení o bankovní / kreditní kartě) nám umožní ověřit, že osobní údaje uvedené při registraci odpovídají tomu, co je uvedeno v dokumentu. V případě, že se tyto údaje liší, vyhrazujeme si právo zrušit sázky spolu s placením zůstatku na účtu, pokud nemůžete prokázat svůj nárok na zůstatek jinými prostředky.

8.3. Vklady na účet Casino Secret Limited by měly být úměrné hře. Pokud tedy v uvážení Casino Secret Limited existuje podezření ze zneužití (například když vložená částka nebyla použita pro odpovídající úroveň hry a uživatel poté provede žádost o výběr ve vztahu k této vložené částce nebo tam, kde jsme podezření, že zneužíváte kolísání směnných kurzů), vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení zrušit příslušný vklad (vklady) částečně nebo v plném rozsahu, zrušit veškeré náklady, které mohly mít za následek jejich spojení, a zavřít Casino Secret Limited účet na dobu neurčitou. Dále si vyhrazujeme právo požadovat a získat uspokojivý důkaz o uložení a dodatečných kopiích osobní identifikace v takových případech před zpracováním žádosti o výběr, zpracování této žádosti bude zcela na uvážení Casino Secret Limited.

8.4. V případě připsání peněžních prostředků na Váš účet omylem jste povinen okamžitě informovat naše služby zákaznické podpory. Pokud bude fond připsán omylem, mohou být tyto prostředky zmrazeny a nakonec zadrženy. Dále si vyhrazujeme právo zrušit veškeré transakce, které byly použity, včetně souvisejících výher, které byly vyplaceny omylem. Vyhrazujeme si právo na započtení jakýchkoli následných výher, které vám dluží za účelem uspokojení této odpovědnosti.

8.5. S výhradou ustanovení 8.2, 8.3 a 8.4 mohou být finanční prostředky kdykoli odebrány, s výjimkou případů, kdy jste bonus, který jste obdrželi, zcela neodemkli. Pravidla týkající se odemknutí bonusů naleznete v příslušné části Bonusových podmínek a podmínek platných pro konkrétní propagační akce, které naleznete na domovské stránce propagace na Stránkách.

8.6. V souladu s těmito Podmínkami a podmínkami, včetně, bez omezení, s výhradou článku 8.10, můžete kdykoli vybrat z účtu svůj výběr až do výše aktuálního zůstatku.

8.7. V souladu s našimi zásadami boje proti podvodům si vyhrazujeme právo na úhradu jakéhokoli požadovaného výběru částečně nebo celkem prostřednictvím stejného způsobu platby, kterým bylo provedeno jedno nebo více vkladů. Dále si vyhrazujeme právo zaplatit jakýkoliv požadovaný výběr přímo na váš bankovní účet.

8.8. Vyhrazujeme si právo uplatnit poplatek za výběr, který je v současné době vybírán z výběrů s nízkou hodnotou nebo z následných výběrů za první týden v daném týdnu. Pokud má být na výběr uplatněn poplatek, bude částka uvedena v pokladně před potvrzením žádosti o výběr, poplatek bude automaticky odečten z zůstatku na účtu, pokud se rozhodnete pokračovat v transakci. Vyhrazujeme si právo uložit správní poplatek v případě, že provedete jakýkoliv výběr vkladů, který nebyl vložen, dodatečné bankovní poplatky spojené s provedenými platbami vám mohou být v tomto případě předány. Minimální částka, kterou jste oprávněni odstoupit, může záviset na poskytovateli platebních služeb, kterého využíváte k výběru prostředků.

8.9. Minimální a maximální výtěžná částka se vztahuje na výběr provedený debetní / kreditní kartou. Tyto limity se liší v závislosti na poskytovateli karet a jsou jasně zobrazeny, když provedete výběr z účtu Casino Secret Limited. Výběry provedené debetní nebo kreditní kartou mohou být provedeny pouze na kartu, kterou jste si zaregistrovali na svůj účet a na kterou jste vložili peníze. Hotovost a / nebo šeky nejsou akceptovaným způsobem výběru.

8.10. V případě propagační kampaně nebo soutěže, na kterou připíšeme částku na váš Účet, máte nárok na použití této částky pouze za jediným účelem sázek uskutečněných na Stránkách. Nejste oprávněni tyto částky odvolat, není-li v podmínkách propagační kampaně nebo soutěže uvedeno jinak. Vyhrazujeme si právo vrátit tyto částky, pokud je nepoužijete k umístění jednoho nebo více sázek na Stránku během období uvedeného v této akci.

8.11. Casino Secret Limited si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení změnit své limity pro ukládání a výběr a prahové hodnoty v souladu s platnými zákony.

8.12. Vezměte prosím na vědomí, že seznam vašich záznamů o transakcích se nachází v části „Můj účet“ v účtu Casino Secret Limited.

 1. TRANSAKČNÍ POPLATKY

9.1. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme uplatnit manipulační poplatek za vklady provedené prostřednictvím debetní nebo kreditní karty za částky nižší než určitá hodnota (tyto manipulační poplatky by neměly činit více než 2% z vkladu, nicméně si ponecháváme právo na navýšení). poplatek, který považujeme za vhodný). Pokud se na částku vkladu vztahuje poplatek, bude jasně vyznačena v okamžiku placení v našem pokladně. Výběry z vašeho účtu mohou být kdykoli požadovány za předpokladu, že všechny přijaté platby byly přijaty.

 1. POUŽÍVÁNÍ ÚČTU

10.1. Hry můžete hrát zdarma na našich Stránkách s vytvořením účtu nebo bez něj kdykoliv, ale pouze pokud by to bylo pro vás legální, kdybyste měli hrát na našich stránkách s účtem za skutečné peníze. Jakmile si založíte Účet, můžete Live Casino hrát zdarma na našich stránkách.

10.2. Sázky jsou platné pouze tehdy, jsou-li akceptovány našimi servery. Až do přijetí sázky naším serverem všechny informace týkající se sázky nebo hry představují výzvu ke hře a / nebo sázce.

10.3. Všechny sázky podané s Casino Secret Limited jsou považovány za umístěné a přijaté na Maltě. Jakákoli smlouva mezi Casino Secret Limited a zákazníkem se považuje za uzavřenou na Maltě.

10.4. Abyste mohli umístit sázku, musíte mít na svém účtu dostatek prostředků.

10.5. Přijímány budou pouze sázky vložené z vašeho účtu a veškeré výhry, které provedete pomocí našich služeb, budou připsány na váš účet. V souladu s těmito Podmínkami můžete provádět vklady nebo výběry prostřednictvím stránky „Můj účet“.

10.6. Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo omezit všechny sázky podle našeho vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu. V případech, kdy je sázka prohlášena za neplatnou nebo je prohlášena za neplatnou, jakákoliv částka odečtená z vašeho účtu v souvislosti s touto sázkou bude připsána na váš účet.

10.7. Bezpečnostní kontroly provedeme náhodně a na základě vlastního uvážení. Souhlasíte s tím, že v případě bezpečnostní kontroly můžeme požadovat dodatečné informace a že můžeme pozastavit a / nebo ukončit váš účet, registraci nebo zadržení platby, dokud neobdržíme příslušné informace, které jsme požadovali.

10.8. Jakýkoliv neaktivní účet, na kterém je váš zůstatek zachován, bude pravidelně přezkoumáván a my se vás budeme snažit vás prostřednictvím e-mailu informovat na vaší registrované e-mailové adrese zbývajících prostředků na vašem účtu. Pokud Účet zůstane neaktivní (žádná hra, transakce, platné výběry nebo vklady) po dobu nejméně 12 měsíců, bude nás klasifikovat jako „spící“ a maximální správní poplatek ve výši 5 EUR (nebo ekvivalentní částka v jakémkoli jiné dostupné měny) za měsíc se odečtou z vašeho účtu poté. Obdržíte e-mailové oznámení nejméně třicet (30) dní před prvním odpočtem. Srážky lze zobrazit na vašem účtu pod položkou „Historie transakcí“. Odpočet bude ukončen, pokud znovu aktivujete svůj účet, ale již odečtené správní poplatky nebudou uhrazeny. Účet můžete znovu aktivovat provedením jednoho nebo více sázek nebo transakcí včetně platného výběru nebo vkladu. Máte právo kdykoli stáhnout veškeré finanční prostředky, na které máte nárok a které máme na našem účtu.

10.9. Vyhrazujeme si právo převést veškeré zbývající prostředky na Účet, na kterém nebyly zaznamenány žádné transakce po dobu 5 let. Peněžní prostředky zaslané kasinovému tajemství nebo třetí osobě dle našeho výběru budou propadnuty a použity k financování zodpovědného herního úsilí a účet bude uzavřen.

10.10. Vyhrazujeme si právo kdykoli, bez předchozího oznámení nebo odškodnění, kdykoli, bez oznámení nebo odškodnění, měnit, pozastavit nebo zrušit využívání jakýchkoli a / nebo všech sázkových a herních služeb, a to v souladu s našimi regulačními požadavky a splněním jakýchkoli nesplacených závazků podle těchto podmínek. podmínky a podmínky.10.11. Casino Secret Limited si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv sázku, pokud by se stala nezákonnou nebo pokud bychom měli zakázat sázení na základě jakéhokoli zákona nebo nařízení v jakékoli jurisdikci.

 1. CASINO, HRY A PRAVIDLA

11.1. Kasino Casino Secret Limited Casino (naše internetové kasinové služby) je poskytováno poskytovateli kasino softwaru, jak je uvedeno v článku 1.3 těchto Podmínek („Naši poskytovatelé“).

11.2. Naši poskytovatelé si vyhrazují právo na základě vlastního uvážení kdykoli provést změny dostupných her v kasinu a výplatních sazeb, které se na tyto hry vztahují. Míra výplaty každé hry může být zobrazena kliknutím na sekci Nápověda nebo Informace (obvykle označena otazníkem nebo (i) v každé hře nebo na stránce Výhry za měsíc. ke každé hře v každém sezení před umístěním sázky nebo sázky.

11.3. Casino Secret Limited nepřijímá a neuznává žádné závazky za transakce uskutečněné na, z a / nebo s produktem Live Casino, s výjimkou finančních prostředků, které jsou placeny a / nebo z vašeho omezeného účtu Casino Secret Limited při používání produktu Live Casino v souladu s těmito Podmínkami.

11.4. Tím, že hrajete v Casino Secret Limited, zaručujete, že jste obeznámeni s pravidly každé hry, ve které se účastníte, a uznáváte, že pravidla her jsou k dispozici na Stránkách a / nebo v sekci Nápověda každé hry. Všechna pravidla hry jsou nedílnou součástí těchto Podmínek.

11.5. V případě, že během hry ztratíte připojení k internetu, hra se obnoví od okamžiku, kdy se při příštím přihlášení ke hře ztratí internetové připojení. Pomalé připojení k síti může navíc způsobit dysfunkci herní činnosti, která by mohla zabránit dobrému pokroku v jakékoli hře nebo sázce.

11.6. Domníváte-li se, že došlo k chybě v výplatní tabulce nebo herním softwaru, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům na adrese support@casinosecret.com.

11.7. Máme-li podezření, že primárním účelem jednoho nebo více převodů provedených z vašeho účtu u nás na náš flash nebo Live Casino je zisk z výkyvů měn, vyhrazujeme si právo provést úpravy vašeho účtu, aby se odstranily veškeré zisky které jste provedli z kolísání příslušné měny nebo měn. Casino Secret Limited nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo finanční rizika, která by byla způsobena výkyvy měn během převodu peněžních prostředků mezi omezeným účtem Casino Secret a našimi kasinami a jste zodpovědní za převod svých prostředků na účet s omezeným přístupem ke kasinu Casino Casino, jakmile skončíte. hraní v kasinu.

11.8. Maximální částka, kterou může hráč vyhrát z jedné sázky na kteroukoli z našich kasinových / vedlejších her, je € 500,000 nebo ekvivalent v měně. Progresivní jackpot hry jsou z tohoto pravidla výslovně vyloučeny.

 1. DAŇ

12.1. Prohlášení a zaplacení veškerých platných daní a poplatků v souvislosti s jakoukoli výhrou, která vám byla vyplacena, a veškerými dalšími platbami, které vám budou vyplaceny, jsou výhradně na vás. Výhry nemohou být převedeny, nahrazeny ani vykoupeny za jiné protiplnění.

 1. PROPAGAČNÍ ČINNOSTI

13.1. Přijetím jakékoli ceny a / nebo výhry od nás v jedné nebo více hrách neodvolatelně souhlasíte s použitím vašeho uživatelského jména a / nebo vašeho křestního jména a první úvodní části příjmení pro reklamní a propagační účely bez jakékoli další náhrady. Můžeme vás také kontaktovat, abychom mohli požádat o svolení k zobrazení dalších podrobností o vás pro reklamní a propagační účely.

 1. POZASTAVENÍ A ZAVŘENÍ

14.1. V případě, že porušíte některé z těchto Podmínek, vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění, oznámení nebo odškodnění, a aniž jsou dotčena případná následná soudní řízení, pozastavení nebo uzavření vašeho účtu, odmítnout přístup ke všem našim Službám nebo jejich části, zejména odmítnout přijmout jakékoli sázky nebo transakce, nebo odejmout propagační nabídky až do vyšetření a / nebo ukončení jakéhokoli soudního řízení. Jakékoli kladné zůstatky na vašem účtu, které probíhají v průběhu vyšetřování a / nebo po ukončení jakéhokoli soudního řízení, mohou být použity z důvodu jakýchkoli škod nebo částek, které nám dlužíte.

14.2. Vyhrazujeme si právo plně spolupracovat s donucovacími orgány a dalšími orgány, včetně vlády Malty, Maltského úřadu pro hazardní hry a Evropské asociace pro sportovní bezpečnost („ESSA“), při vyšetřování tvrzení o nezákonné činnosti na Stránkách, včetně případů, kdy máme podezření sázky na události, na kterých máte jakoukoli účast v jakékoli funkci.

 1. UKONČENÍ

15.1. Buď my, nebo vy jste oprávněni tuto Smlouvu kdykoliv ukončit. Uzavření vašeho účtu představuje zánik této smlouvy. V případě jakékoli opětovné aktivace nebo opětovného otevření vašeho účtu u nás budou tyto Podmínky používání opět upravovat váš přístup na Stránku a její užívání.

15.2 V případě ukončení:

15.2.1 Vyhrazujeme si právo uzavřít Váš Účet s okamžitou platností a za rozumného podezření, že jste se dopustili nebo jste pomáhali někomu jinému při spáchání, podvodech nebo porušování těchto Smluvních podmínek nebo jiného protiprávního jednání, si vyhrazujeme právo neuzavřít vracet vám jakýkoliv zůstatek na vašem účtu v době ukončení.

15.2.2. Pokud se rozhodneme vrátit celý zůstatek na vašem Účtu nebo jeho část v okamžiku ukončení, musíte nás kontaktovat po obdržení našeho e-mailu, který vás bude informovat o našem rozhodnutí a potvrdit nám, že si přejete odebrat povolenou částku, a to následovně které vám budou prostředky vráceny. Váš účet bude uzavřen.

15.3. V případě ukončení:

15.3.1. Prostředky na jakýchkoli účtech, které jsou uzavřeny s kladným zůstatkem, vám nebudou vráceny, dokud neodeslete žádost o výběr a neposkytnete nám údaje o bankovním účtu potřebné k vrácení zůstatku. Účet můžete uzavřít prostřednictvím této stránky nebo můžete požádat o uzavření vašeho účtu. V případě jakýchkoli účtů, které jsou uzavřeny, ale mají nevyřízené / čekající sázky, nebudou tyto nevyřízené / nevyřízené sázky zrušeny a je na vás, abyste kontaktovali support@casinosecret.com a zajistili tak převod na váš bankovní účet jakékoli výhry vyplývající z výsledek těchto sázek, jakmile bude vypořádán.

15.4. Po vypovězení této smlouvy, ať u nás nebo u vás, souhlasíte a potvrzujete

- vaše práva k užívání softwaru, ať již ve formě ke stažení nebo ve formě, která není ke stažení, která je ve vlastnictví a / nebo vytvořená námi, nebo která je používána námi na základě licence a zpřístupněna na stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek („software“) ) - neprodleně skončí a. \ T
- ukončíte veškeré užívání Softwaru a
- Software odstraníte a trvale odstraníte z počítače, pevných disků, sítí a jiného úložného materiálu.

15.5. Po zániku této Smlouvy, ať už námi nebo Vámi, pak s výjimkou případů, kdy je výslovně stanoveno jinak, a na základě jakýchkoli práv nebo povinností, které vznikly před ukončením smlouvy, ani my, ani vy, nebudete mít žádné další závazky vůči druhému.

15.6. Není-li váš účet uzavřen ani my, ani vámi, jak je uvedeno výše, váš účet nesmí být uzavřen.

 1. ODŠKODNĚNÍ

16.1. Souhlasíte s plnou obhajobou a odškodněním nás (včetně přiměřených právních nákladů), našich zástupců, ředitelů, zástupců a zaměstnanců, spolu s příslušnou společností Casino Secret Limited (včetně přiměřených právních nákladů) a jejich zástupců, ředitelů, zástupců a zaměstnanců, proti jakémukoli tvrzení nebo stížnosti třetí strany, způsobené nebo vyplývající z porušení vaší části těchto Podmínek nebo jakéhokoli dokumentu, který je v ní obsažen jako reference, z porušení vašich práv nebo práv těchto třetích stran na základě vaší strany nebo z užívání stránek, nebo z užívání stránky jinou osobou, která používá vaše osobní údaje, ať už s vaším oprávněním nebo ne.

 1. ODPOVĚDNÉ HRY

17.1. Jsme odhodláni poskytovat našim zákazníkům bezpečné a odpovědné platformy pro využívání našich Služeb a jsme plně odhodláni pomáhat našim zákazníkům, kteří se stali závislými na hazardních hrách, nebo kteří považujeme za ohroženi tím, že se stanou závislými na řešení jejich problémů. a získání poradenství a pomoci, kterou potřebují.

17.2. Casino Secret Limited nabízí řadu nástrojů, které vám pomohou při správě hazardních her, včetně dočasných a trvalých limitů pro vlastní vyloučení a vkladů. Více informací o odpovědných hrách a způsobu fungování našich nástrojů naleznete v našem článku Zodpovědné hraní stránku, kterou lze nalézt kliknutím na odkaz Zodpovědné hraní v dolní části stránky na webu.

17.3. Pokud se rozhodnete pro vlastní vyloučení způsobem uvedeným v článku 17.2 výše, NEBUDETE moci svůj účet otevřít po dobu trvání období vyloučení. V zájmu podpory zodpovědného hraní vám na vaši žádost zabráníte v přístupu k vašemu účtu po dobu minimálně šesti měsíců. Jakékoli neurčené sázky nebo sázky v době vašeho vlastního vyloučení budou vypořádány běžným způsobem, podle obvyklých časových harmonogramů, a pokud je to možné, výplaty, které vám budou vyplaceny. Žádné bloky účtu z důvodu vyloučení ze sebe samého nemohou být vráceny během dohodnuté doby vyloučení.

17.4. Při požadavku na vlastní vyloučení souhlasíte s poskytnutím úplných a přesných osobních údajů nyní a v budoucnu, takže váš přístup na webové stránky může být omezen. Pokud se rozhodnete sami vyloučit, použijeme veškeré rozumné snahy, abychom zajistili, že budeme dodržovat vaše vlastní vyloučení.

17.5. Nelze odblokovat žádný Účet, který je blokován použitím našeho trvalého postupu vyloučení ze systému. Vynasnažíme se zajistit, aby v případě, že jste požádali o trvalé vyloučení z našich Služeb, nemůžete s námi otevřít nový Účet. V případě, že se vám podaří otevřít nový účet s použitím falešných údajů nebo jakýmkoli podobným způsobem, souhlasíte s tím, že veškerá odpovědnost za případné ztráty, které vám vzniknou v důsledku používání našich služeb, bude na vás a nebude spadají na Casino Secret Limited. Pokud si uvědomíme, že jste k otevření účtu u nás použili nepravdivá data nebo podobné prostředky, vyhrazujeme si právo tento účet okamžitě uzavřít. Podrobnější informace týkající se dočasného a trvalého vyloučení ze hry a dalších odpovědných herních nástrojů, které Casino Secret Limited nabízí, naleznete na stránce Zodpovědné hazardní hry.

17.6. Během období vlastního vyloučení vám nebudeme zasílat žádné marketingové materiály a nemůžeme od vás přijímat žádné vklady ani sázky. Uzavřeme Váš účet a vrátíme vám veškeré peníze, s výjimkou veškerých částek, které by pak mohly být splatné Casino Casino Limited

17.7. Pokud na naši pozornost přivedete svou závislost na hazardních hrách, uděláme vše, co je v našich silách, abychom vás kontaktovali s jednou nebo více agenturami nebo osobami na území, ve kterém sídlíte, které jsou specialisty na řešení problému hazardních her.

17.8. Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení zablokovat nebo uzavřít váš účet a vrátit vám jakýkoli zůstatek ve vašem zájmu, pokud se domníváme, že máte závislost na hazardních hrách a že vaše další používání našich služeb poškozuje vaše zdraví a pohodu. Pokud nás o to požádáte, můžeme souhlasit s vrácením zůstatku, který je ve vaší prospěch, na účet, který není vaším obvyklým účtem pod vaší kontrolou.

 1. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

18.1. Všechna autorská práva, ochranné známky, patenty a jiná práva duševního vlastnictví k jakémukoli materiálu nebo obsahu (včetně, bez omezení, softwaru, dat, aplikací, informací, textu, fotografií, hudby, zvuku, videa, grafiky, log, symbolů, uměleckých děl a jiných materiálů nebo pohybujících se obrázky) obsažené na Stránkách („Obsah“) jsou buď ve vlastnictví nás, nebo nám byly uděleny licence od vlastníků práv k použití jako součást Služeb. Jakékoli použití takových položek nebo práv bez výslovného předchozího písemného souhlasu vlastníka není dovoleno. Všechna práva jsou výslovně vyhrazena.

18.2. Zejména nebudete oprávněni, pokud jde o jakýkoli obsah (zcela nebo částečně), zapojit se do některé z níže uvedených zakázaných činností (dále jen „zakázané činnosti“):

18.2.1. prodávat, postoupit, sublicencovat nebo předávat je jakýmkoli jiným způsobem třetím stranám nebo umožnit třetím osobám přístup k nim, pokud to není výslovně povoleno; nebo

18.2.2. měnit, upravovat, upravovat, přeformátovat nebo jinak upravovat.

18.2.3. kopírovat, šířit, zpětně analyzovat nebo se pokoušet o přístup ke zdrojovému kódu za jakýmkoliv účelem;

18.2.4. používat Stránku jakýmkoli nezákonným způsobem nebo za jakýmkoli protiprávním účelem nebo jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami.

18.3. V případě, že budete vykonávat jakoukoli zakázanou činnost, budete plně zodpovědní za jakékoli škody, náklady a výdaje, které z nich vyplývají.

18.4. Poskytujeme vám osobní nevýhradní, nepřenosné a nepřevoditelné právo prohlížet a používat obsah prostřednictvím vašeho PC, mobilního telefonu nebo jiného přístupového zařízení pouze pro soukromé, nekomerční účely a podléhá přísnému dodržování těchto Podmínek. a podmínky.

18.5. Obsah můžete kopírovat v nezměněné podobě pro soukromé použití na svém osobním počítači, mobilním telefonu nebo jiném přístupovém zařízení, pokud a v rozsahu, v jakém je takové kopírování nezbytné pro řádné používání našich služeb nebo obsahu a takové kopírování je povoleno vlastníka autorských práv.

18.6. Okamžitě nás budete informovat, pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném použití nebo kopírování jakéhokoli Obsahu nebo jakékoli části Stránek nebo jakéhokoli neoprávněného přístupu na Stránku nebo jiné neautorizované činnosti, včetně, ale bez omezení na jakoukoli Zakázanou činnost ve spojení se Službami. osoby (právnické nebo lidské). Souhlasíte s tím, že nám poskytnete veškerou přiměřenou pomoc při jakémkoli vyšetřování, které provádíme na základě informací, které poskytnete. Tímto nám udělujete trvalou, neodvolatelnou, bezplatnou, celosvětovou licenci na reprodukci, převod, úpravu, přizpůsobení a / nebo zveřejnění jakéhokoli obsahu, který nám poskytnete e-mailem nebo jinak na těchto stránkách, jak uznáme za vhodné a bez předchozího upozornění. pokud jste v takové komunikaci neuvedli jinak.

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

19.1. Žádné ustanovení těchto Podmínek neomezuje nebo nevylučuje odpovědnost Casino Secret Limited za:

a) smrt nebo osobní zranění způsobené jeho nedbalostí nebo nedbalostí jejích zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů;

b) podvod nebo podvodné zkreslení;

(c) cokoliv, co ze zákona Casino Secret Limited není dovoleno vyloučit v jakékoli příslušné jurisdikci.

19.2. S výhradou ustanovení 20.1 nenese Casino Secret Limited odpovědnost za:

19.2.1. jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti s používáním těchto stránek, včetně případných škod souvisejících se ztrátou obchodní činnosti, ztrátou zisku, přerušení podnikání, ztrátou obchodních informací nebo jinými ztrátami možnost takové ztráty nebo poškození);

19.2.2. jakékoli ztráty nebo škody vzniklé přímo nebo nepřímo z vašeho použití jakéhokoli odkazu na jakékoli webové stránky obsažené na Stránkách;

19.2.3. jakákoli zpoždění nebo přerušení Služeb, chyby v jakýchkoli poskytnutých informacích nebo službách (jako je vstup a přenos dat), jakákoli ztráta nebo poškození dat nebo komunikace nebo selhání linek, náhodný přenos virů nebo jiných škodlivých agentů, neoprávněné použití nebo zneužití vašeho účtu;

19.2.4. jakákoliv softwarová chyba; nebo

19.2.5. nepřímé nebo následné ztráty způsobené; nebo

19.2.6. případy vyšší moci.

19.3. S výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách jsou veškeré záruky, podmínky a další podmínky stanovené zákonem nebo obecným právem, v plném rozsahu povoleném zákonem, vyloučeny ze Smlouvy.

19.4. Obsah webových stránek Casino Secret Limited je poskytován tak, jak je. S výjimkou případů, kdy to vyžaduje platné právo, se nevztahuje žádná záruka jakéhokoli druhu, ať už výslovná nebo předpokládaná, týkající se přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu stránek. Casino Secret Limited si vyhrazuje právo kdykoli upravit stránky nebo zrušit přístup k nim.

19.5. Přestože přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že žádný software a soubory na Stránkách nebudou obsahovat počítačové viry, nemůžeme a nemůžeme zaručit, že software a soubory jsou bez takových problémů. V případě dočasného pozastavení veškerých Služeb nebo jejich části obnovíme Služby, jakmile to bude možné.

19.6. Můžeme dočasně pozastavit celou Službu nebo její část z jakéhokoliv důvodu na základě vlastního uvážení. Můžeme, ale nebudeme povinni, poskytnout vám tolik oznámení, kolik je přiměřeně praktické.

 1. CHYBY SOFTWARU

20.1. Jakákoli softwarová chyba nebo porucha, která je nebo může být prokázána společností Casino Secret Limited, že nastala v některém z jejích systémů, nebo chyb poskytnutých některým z jejích poskytovatelů softwaru, tuto sázku zruší. Máte nárok na plnou částku svého podílu ve vztahu k takové sázce nebo hře. Casino Secret Limited tímto vylučuje jakoukoliv další odpovědnost za jakoukoli poruchu softwaru.

20.2. Každý uživatel, který zjistí závadu na herním a sázkovém softwaru, musí informovat Casino Secret Limited, jakmile se závada zjistí kontaktováním support@casinosecret.com.

20.3. Casino Secret Limited může přijmout veškerá nezbytná opatření v případě zneužití jakékoli závady jakýmkoli uživatelem, včetně, aniž by na ně bylo omezeno, blokování dotčeného účtu Casino Secret Limited, zmrazení prostředků a zadržení a / nebo zrušení platby jakéhokoli a všech výhry vyplývající přímo nebo nepřímo z nesprávné funkce. Pokud na účtu nejsou dostatečné finanční prostředky, Casino Secret Limited je oprávněno požadovat nebo jinak odpovídající příslušnou dlužnou částku vztahující se k případným výhrám, které byly vyplaceny omylem a které jsou dluhem vůči vám společnosti Casino Secret Limited až do úplného splacení.

 1. ZOTAVENÍ PO HAVÁRII

21.1. I když je zamýšleno, že Stránky budou vždy fungovat na základě našich stávajících licencí, vyhrazujeme si právo kdykoli změnit provoz Stránek na jinou jurisdikci. V tomto případě a v závislosti na struktuře Casino Secret Limited Group v té době může jedna nebo více společností v alternativní jurisdikci působit jako agent a poskytovat služby, abychom zajistili, že stránka zůstane k dispozici, s výhradou ustanovení těchto Podmínek a dodržování všech platných licenčních podmínek.

 1. ŘEŠENÍ ZÁKAZNÍKŮ A ŘEŠENÍ SPORŮ

22.1. Pokud máte otázku týkající se transakce, platby, výběru, vyrovnání nebo vypořádání nebo máte-li dotazy nebo potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat během měsíců. Nároky vznesené po uplynutí této lhůty nesmějí být dle našeho uvážení zváženy. Veškerá komunikace mezi držiteli účtů a námi může být zaznamenána z regulačních důvodů i pro účely bezpečnosti a školení.

22.2. Nebudeme tolerovat žádné hanlivé, urážlivé nebo násilné chování vás vůči některému z našich zaměstnanců. Pokud se budete chovat jakýmkoliv způsobem (určeno výhradně námi), vyhrazujeme si právo pozastavit a / nebo uzavřít váš účet a / nebo přijmout jakákoli další opatření, která považujeme za vhodná.

22.3. Máte-li jakékoli stížnosti, kontaktujte nás prostřednictvím našeho zákaznického servisu přímo na adrese support@casinosecret.com. Vynasnažíme se co nejrychleji vyřešit oznámenou záležitost a nejpozději do 10 dnů od obdržení vaší stížnosti.

22.4. Pokud zůstáváte nespokojeni, můžete se obrátit na svůj nárok na rozhodnutí o řešení alternativního řešení sporů, máte-li bydliště v EU, můžete tuto službu využít zdarma Řešení sporů online (Online řešení sporů -ODR). Platforma online řešení sporů napomůže při řešení vaší stížnosti tím, že usnadní komunikaci mezi stranami. Pobyt mimo EU může směřovat jakékoli stížnosti přímo na MGA (Malta Gaming Authority): e-mail: support.mga@mga.org.mt Adresa: Malta Gaming Authority, budova SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001 , Malta Tel: + 356 2546 9000

 1. GENERÁL

23.1. V případě, že se naše práva podle těchto Podmínek zpozdíme nebo neprovedeme, neznamená to, že ztrácíme nebo se vzdáváme práv, která jim poskytujeme, pokud nebyly stanoveny stanovené lhůty. Totéž platí i pro vás.

23.2. Nebudeme vůči vám odpovídat za jakékoli porušení těchto Podmínek, které vznikne v důsledku okolností, které nelze rozumně očekávat.

23.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a námi týkající se Vašeho užívání Služby a nahrazují všechny předchozí smlouvy týkající se Služby.

23.4. Pokud bude některá část těchto Podmínek právně neplatná nebo nevymahatelná, pak bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení považováno za nahrazené platným, vynutitelným ustanovením, které nejvíce odpovídá záměru původního ustanovení a zbývající části Smluvních podmínek. Podmínky platí i nadále.

 1. JAZYK

24.1. Anglická verze těchto Podmínek a jakýchkoli obsahů na Stránkách převažuje nad jakoukoli jinou jazykovou verzí, kterou můžeme z času na čas vydat.

 1. Rozhodné právo

25.1. Tato smlouva se řídí zákony Malty, jejíž soudy mají výlučnou pravomoc urovnávat případné spory, které z nich vyplývají. Nemůžeme přijmout odpovědnost podle zákonů jiné jurisdikce.

 1. AKCE

Všimněte si, že jakékoli konkrétní podmínky týkající se jakéhokoli konkrétního bonusu a / nebo propagace budou mít přednost před těmito podmínkami v případě nesrovnalostí nebo nesrovnalostí.

 1. BONUS ABUSE

27.1. Casino Secret Limited uděluje bonusy a vstup do vybraných propagačních akcí v dobré víře hráčům, kteří používají své služby pro zábavné účely a jako projev uznání za loajální hru. Sázky zdarma, bonusy a vstup do promo akce budou zrušeny, odmítnuty nebo staženy hráčům, kteří zneužívají ducha této nabídky. Vyhrazujeme si právo kdykoliv zrušit / zrušit nabídku bonusu v případě podezření na zneužití nabídky a okamžitě ukončit účet pachatele. Casino Secret Limited si na základě vlastního uvážení vyhrazuje právo nevyplácet vklady, zůstatky nebo výhry na účtu v případě podezření na zneužití. Casino Secret Limited si vyhrazuje právo stíhat pachatele. 'Zneužití' zahrnuje, ale není omezeno na, otevření více účtů pro nárok na více bonusů. Dále tam, kde je porušena nějaká podmínka bonusové nabídky nebo propagace, nebo pokud existuje nějaké podezření ze strany Casino Secret Limited, že zákazník nebo skupina zákazníků zadala sérii sázek, které v důsledku bonusu, sázky zdarma nebo jakékoliv jiné sázky. propagační nabídka má za následek zaručené zisky zákazníků bez ohledu na výsledek, ať už jednotlivě nebo jako součást skupiny, Casino Secret Limited si vyhrazuje právo na vrácení bonusu a na základě svého vlastního uvážení zrušit sázky zdarma a / nebo zrušit jakoukoli sázku financovanou bonusové nebo bonusové výhry. Vyhrazujeme si právo stornovat bonus, který vám byl udělen v případě, že vklad nebyl použit k umístění sázky. Vyhrazujeme si právo zrušit bonus a případné výhry ze sázení se všemi částkami bonusu nebo jejich částí v případě, že máme podezření, že došlo k zneužívání bonusů. Casino Secret Limited si vyhrazuje právo kdykoli požadovat doklad o vaší totožnosti, věku a původu finančních prostředků, a to i před připsáním vašeho účtu bonusem.

27.2. U účtů připsaných s bonusovými částkami - budou sázky vloženy jako první a poté, co budou použity všechny vklady v hotovosti, z částky bonusu na účtu. Upozorňujeme, že nabídky, které se vztahují pouze na vaši zemi bydliště a tam, kde je uvedeno, způsob platby vkladů, můžete obdržet nebo využívat. Casino Secret Limited si vyhrazuje právo měnit počet poskytnutých bonusů a měny, ve kterých jsou poskytovány, v závislosti na zemi bydliště uživatele kdykoliv az jakéhokoli důvodu. Casino Secret Limited si vyhrazuje právo nabídnout konkrétnímu zákazníkovi nebo skupině zákazníků konkrétní bonus, vypovědět bonusovou nabídku bez předchozího oznámení nebo kompenzace, změnit podmínky bonusové nabídky a / nebo vyměnit jeden druh bonusové nabídky za jinou. podle vlastního uvážení a kdykoliv.

Hrát teďhttps://casinosecret.com

Aktivní bonusy

Celkový: 115
£ 480 turnaj v kasinu Secret 40x Wager € 692000 Max VýprodejDalší kasinový bonus: $ 450 ZDARMA CHIP na Slot orientálních Fortune Microgaming ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

120 Free casino toins v Casino Secret 30x Hrajte přes € 513000 Max cash outDalší bonus v kasinu: EUR 3870 Žádný vklad Bonus Casino na Cestách Sinbad ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 10 Denní turnaj ve freerollu v Casino Secret 55x Play přes Casino $ 429000 Maximum Withdrawaladditional bonus: $ 2175 ŽÁDNÉ VLOŽIT BONUSOVÝ KÓD na Snow Leopard ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

295 bezplatná otočení na Casino Secret 55X Přehrát přesEURO 477000 Max VýběryDalší kasinový bonus: EUR 225 Casino Chip na Alenku v říši divů Bf Games Casino Slots ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

185 bezplatná otočení v Casino Secret 50x Sázení € 996000 Max hotovostní bonus: EURO 110 Zdarma peníze na Sherlock Mystery ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 550 Mobilní turnaj v freerollu v Casino Secret 40x Hrát přes CasinoEURO 94000 Maximum Withdrawalextra bonus: $ 410 Casino turnaje freeroll na Golden Dragon Microgaming Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

EUR 550 Mobilní turnaj v freerollu v kasinu Secret 40x Hrajte přes 547000 Maximální výherní bonusDalší bonus v kasinu: 30% Bonus za vklad na krále karet Novomatic Slot ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 90 Zdarma Cash at Casino Secret 65X Play přes Casino € 711000 Max cash outSpeciální Bonus: 470% Nejlepší kasino pro bonusové registrace na dívkách se zbraněmi Frozen Dawn Microgaming Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

70 Loyalty Free Spins! v Casino Secret 50X Sázení € 887000 Maximální bonusový bonus: $ 610 Casino turnaje freeroll na Grand Canyon Merkur Casino Slots ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 70 Casino chip v Casino Secret 66X Sázení $ 793000 Max cash outExtra Casino Bonus: 820% Uvítací bonus na Red Lady ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

545% Zápasové bonusové kasino v Casino Secret 50x Přehrajte $ 749000 Maximum Withdrawalspecial bonus: 105 Free Spins na Dragon s Reels HD ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

170% kasinový zápas v kasinu Casino Secret 65X Požadavky na sázky £ 88000 Max CashOutexclusive bonus: $ 385 Žádný vklad na Maya Wheel of Luck Gamesos Casino Slots ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

30% Nejlepší kasino v kasinu Casino Secret 55X WageringEUR 599000 Max CashOutExtra Bonus: £ 3020 žádný vklad bonus kód na basketbal Star Microgaming Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

300 Free spins žádný vklad v Casino Secret 35X Play přes Casino $ 640000 Max CashOutExclusive Bonus: € 3735 Žádný vkladový bonus na The Best Witch Isoftbet Casino Slots ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 2930 Žádný vklad v Casino Secret 55x Hrát přes € 423000 Max Výherní bonus: Eur 435 Free chip casino na Triple Diamond Igt Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 3040 žádné vkladové bonusové kasino v Casino Secret 45X Požadavky na sázku $ 985000 Max CashOutExclusive Bonus: 580% Bonus bez pravidel! na herních automatech Baywatch Playtech Casino 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

40 Trial Spiny na Casino Secret 55X Hrajte přes € 28000 Max cash outExclusive Casino Bonus: 210 Free Spins žádné vkladové kasino na 40 Super Dice ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

370% Bonus za vklad v kasinu Casino Secret 55X Přehrát přes $ 921000 Max CashOutDalší bonus v kasinu: $ 210 Free chip casino na Gold Miners ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

220 kasino zdarma v kasinu Casino Secret 50x Wager € 916000 Max bonus v hotovosti: EUR 3405 Žádný vkladový bonus na Wild Neon ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 470 Casino chip v Casino Secret 45x Play přes CasinoEUR 958000 Max CashOutDalší kasinový bonus: £ 2290 ŽÁDNÉ VKLADY BONUS CASINO na Ji Xiang 8 ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

885% Zápas v kasinu v Casino Secret 55x Přehrát přes $ 664000 Maximum WithdrawalSpeciální bonus: £ 210 Denní turnaj freerollu na Archibald Orient HD ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 470 Free Casino turnaj v Casino Secret 50X Hrát přes CasinoEURO 588000 Max CashOutextra bonus: € 190 Zdarma Cash on Kawaii Kitty Betsoft Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 495 Casino turnaje freeroll v Casino Secret 65X Požadavky na sázky $ 965000 Max CashOutDalší kasinový bonus: 275 Free Spins právě teď na Royal Unicorn ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

785% Bonus na zápas v Casino Secret 40X Hrát přes CasinoEUR 484000 Max bonusový bonus: 80 Free spins žádný vklad na Sterling Silver 3D ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

99 Loyalty Free Spins! v Casino Secret 35x Sázení $ 49000 Max CashOutSpeciální bonus: 180 Free Spins právě teď na kartách Joker Mrslotty Casino Slots ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

£ 3210 ŽÁDNÉ VLOŽENÍ BONUS CASINO v Casino Secret 65x Sázení € 438000 Max OdebráníDalší bonus v kasinu: 595% Bonus na zápas na Circus cívce ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 725 Free Casino Tournament v Casino Secret 40X Přehrajte $ 659000 Max OdběryDalší bonus: EURO 445 NO DEPOSIT na Mad Hatters ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

840% Bonus za registraci kasina v Casino Secret 35X Požadavky na sázku € 848000 Maximum Withdrawalextra bonus: Turnaj EURO 460 na běhu kuře Run Gamesos Casino Slots ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 100 ZDARMA CASINO CHIP na Casino Secret 60x Play přes Casino $ 12000 Max Sdrawaladditional bonus: 745% kasinový zápas bonus na Oba, Carnaval! 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

90 bezplatná otočení bez vkladu v Casino Secret 77x Přehrát prostřednictvím Casino $ 765000 Maximální bonusový bonus: $ 245 Free Casino Chip na Mexican Cook HD ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

EUR 75 Casino Chip v Casino Secret 50x Wager požadavky € 265000 Maximální bonusový bonus: 130 Free Spins Casino na kriminální scéně ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

55 FREE Spins v kasinu Secret 55X sázka $ 7000 Max cash outExtra Casino Bonus: Euro 40 Online Casino turnaj na Black Dragon ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 1505 ŽÁDNÉ VKLADY CASINO BONUS v Casino Secret 65X Hrát přes Casino $ 689000 Max VýběryDalší kasino Bonus: 640% Nejlepší kasino bonusového bonusu na slavný Pragmatický Řím ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

80% Zápas v kasinu v kasinu Casino Secret 65X Požadavky na sázky £ 808000 Max VýběryDalší bonus v kasinu: 300 zdarma kasino točí na Peek Physique ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 525 žádný vklad v Casino Secret 65x Sázení £ 542000 Max CashOutExtra Bonus: € 250 ZDARMA CHIP CASINO na Billyonair Amatic Casino Slots ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

875% Uvítací bonus v kasinu Tajné 55X WagerEURO 252000 Max WithdrawalExclusive Bonus: € 2385 Žádný vkladový Casino Bonus na Magic Portals Netent Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 605 Denní turnaj ve freerollu v Casino Secret 33X WagerEur 580000 Max cash outExclusive Casino Bonus: € 180 Free chip casino na Red Baron ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

210% Bonus za registraci kasina v kasinu Secret 65X Vkladové požadavkyEURO 783000 Maximum WithdrawalExtra Bonus: $ 370 Free Casino Tour na ne dost koťat ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 835 Mobilní turnaj v freerollu v Casino Secret 45x Zahrajte si v kasinu € 647000 Max s výherním bonusem: 11 Free spins kasino na Knights Life ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

Turnaj EURO 625 v kasinu Secret 50X WagerEURO 469000 Max bonusový bonus: 650% Bonus Casino v kasinu Forest Fairies 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

920% Bonus za kasino v kasinu Casino Secret 40X Zahrajte si prostřednictvím kasina CasinoEur 68000 Max CashOutExclusive Bonus: EUR 1111 NO DEPOSIT BONUS CODE na Dynamite ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

280 zdarma kasino se točí v Casino Secret 65X Hrát přes Casino € 378000 Maximální výběrový bonusDalší kasinový bonus: $ 405 turnaj na světových fotbalových hvězdách 2014 ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

260% Bonus za vklad v kasinu Casino Secret 55X Požadavky na sázku $ 536000 Max cash out speciální bonus: $ 1180 ŽÁDNÉ VLOŽIT BONUSOVÝ KÓD na Diamond Trio ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

33 Loyalty Free Spins! v Casino Secret 30X Play Through Casino £ 38000 Max Sdrawaladditional bonus: £ 790 Casino turnaje freeroll na Monty Pythons Spamalot ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

88 Free spins žádný vklad na Casino Secret 55X Play přes Casino € 833000 Max WithdrawalExclusive Casino Bonus: 30 Free točí kasino na Bloodpact Gaming1 Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

170 Free Spins žádný vklad na Casino Secret 55X WageringEURO 507000 Maximum WithdrawalExclusive Bonus: EURO 165 Denní turnaj freerollu na Xing Guardian ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 450 Mobilní turnaj v freerollu v Casino Secret 30X Zahrajte si v kasinu € 758000 Max CashOutadditional bonus: Eur 3405 NE DEPOSIT CASINO BONUS na Pharaohs Ring Novomatic Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 770 Online Casino turnaj v Casino Secret 30x Hrajte přes CasinoEURO 893000 Max cash outExtra Casino Bonus: € 80 Casino turnaje freeroll na Jason & s Quest ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

£ 375 turnaj v Casino Secret 45x WageringEURO 25000 Max CashOutDalší kasinový bonus: 265 zdarma kasino točí na Cleopatra 18 Mrslotty Casino Slots ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 2515 ŽÁDNÉ VKLADY BONUS CASINO v Casino Secret 66X Wager $ 19000 Max WithdrawalExclusive Bonus: 22 bezplatná otočení na Velikonočním svátku ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 440 Casino chip v Casino Secret 66x WageringEUR 627000 Max VyřazeníDalší bonus: 310% Nejlepší kasino bonusové registrace na Aloha! Cluster Pays ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 290 FREE Casino Chip v Casino Secret 40x Hrajte přes Casino $ 56000 Max SdrawalExclusive Casino Bonus: $ 885 Mobilní freeroll turnaj na Scary Rich 3 Rival Casino Slots ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 595 Zdarma Cash at Casino Secret 60x Vkladové požadavkyEURO 119000 Maximum Výběrový bonus: EUR 675 Mobilní freeroll turnaj na Doo Wop Daddy-O ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

Eur 3360 žádný vklad bonus v Casino Secret 55X Přehrát přes $ 208000 Max OdebíratDalší bonus v kasinu: 600% Vítejte Bonus na Sticky Diamonds Bally Wulff Slot Game ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

€ 290 ZDARMA CHIP na Casino Secret 66X Sázka € 879000 Max Výherní bonus: € 375 zdarma na Roller Derby ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

Euro 610 Vstupenky na kasino v kasinu Secret 30x Hrajte přes CasinoEURO 23000 Maximální výběryDalší bonus: $ 999 ŽÁDNÉ VSTUPNÍ CASINO BONUS na Daredevil ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

340 zdarma v kasinu Casino Secret 45X Wager $ 188000 Max CashOutexclusive bonus: £ 160 Volné peníze na Midnight Knights ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

$ 275 Casino Chip v kasinu Secret 50x Přehrát přes Casino $ 314000 Max cash outSpeciální bonus: 275% Žádný bonus! Pragmatické magické krystaly ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

£ 4010 žádný vklad kasino bonus v kasinu Secret 60x WageringEur 45000 Max zvláštní výherní bonus: 10 Free spins na Space Slots Playson Casino Slots ... 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

260 bezplatná otočení bez kasina v kasinu v Casino Secret 30X Zahrajte si v kasinu $ 652000 Maximální výplataDalší kasinový bonus: € 860 Online Casino turnaj na turnaji Spinning 7s Amaya Casino 👁️ více >>

📁 Kategorie:

Vytvořeno:

Vyprší:

Strana 1 z 21 2

Nespolehlivé bonusy

Celkový: 0

Je nám líto, nebyl nalezen bonus kasina